Automaatioväylä

Automaatioväylä pitää ajan tasalla! 

Automaatioseura tuottaa  yhdessä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen kanssa alan ammattilehteä, Automaatioväylää. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Suomen Automaatioseuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna..

"Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia."


Tehdään Automaatioväylästä entistä parempi! 

Vastaa lukijakyselyyn: https://goo.gl/forms/QMFz2s4nDw8L6zri1  

 

Automaatioväylä-lehden omat kotisivut  
– mm. toimituksen yhteystiedot, mediakortti, tilaukset ja osoitteenmuutokset