Pitch sessiot

Pitcheissä yritykset voivat esitellä ongelmia joihin tarvitaan ratkaisuja, startupit voivat kertoa kyvykkyydestään ja tutkijat voivat esitellä tutkimusta, joka on valmis teollisuusyhteistyöhön.

Pitch-ehdotusten rakenne ja sisältö eroavat merkittävästi tutkimuspapereista ja myös teollisuuspapereista, joten pitcheille on oma arviointiprosessinsa. Pitch ehdotus on vapaamuotoinen ja sen pituus on max 1 sivu. Ehdotuksessa tulee ilmoittaa onko kysymyksessä yrityspitch, startup pitch tai tutkijapitch. Ehdotuksen tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin. Arvioinnissa huomioidaan, miten hyvin ehdotus vastaa seuraaviin kysymyksiin ja miten relevantti ehdotus on seminaarin kohdeyleisölle. Sessioihin kootaan tasapainoinen kokonaisuus eri tyyppisiä pitchejä, joten joissain kategorioissa voi olla suurempi läpimenoprosentti kuin toisissa.

Yrityspitch

 • Ongelma ja sen konteksti

 • Onko ongelma relevantti muillekin kuin pitchaavalle yritykselle? Keille kaikille?

 • Mitä on jo kokeiltu tai mitä lähestymistapoja on jo rajattu pois.

 • Minkälaista osaamista tai lähestymistapaa yritys on halukas kytkemään ongelman ratkaisuun? Missä rajoissa olisi mahdollista julkaista asiasta?

Startup pitch

NABC (Need Approach Benefit Competition):

https://www.innovation.lu.se/en/our-services/developing-ideas-innovations/nabc-how-test-your-idea?q=our-services/business-development/nabc-how-test-your-idea

Tutkijapitch

 • Idea

 • Miksi idea on kiinnostava teollisuudelle

 • Mitä on jo tehty? Miten voidaan osoittaa, että tutkimus on valmis yritysyhteistyöhön?

 • Mitä tutkijat toivovat yhteistyöyrityksiltä?

 • Onko ongelma poikkitekninen? Tarvitaanko tutkimuspartnereita?

Hyväksyttyjen pitchien dokumentointi

Seminaariin hyväksytyt pitchit dokumentoidaan. Seuraavassa on useita vaihtoehtoja tähän tarkoitukseen. Pitchin pitäjä voi valita näistä kaikki tai osan.

Ainakin 1 näistä pitää valita:

 • Extended abstract julkaistaan konferenssi proceedingsissa. Pitchin arviointivaiheessa käytetty teksti ei yleensä suoraan sovellu tähän, joten sitä pyydetään editoimaan extended abstrakt muotoon

 • Posteri julkaistaan websivulla

 • A4 handout websivulle sekä paperisena tilaisuuteen

 • Toimitus: 14.3.2023