KUTSU – Liiketoiminnan Digital Twins

0

KUTSU – Liiketoiminnan Digital Twins 

Torstaina 6.2.2020 klo 15:00 – 18:00 

Paikka: Huone Kamppi, Malminkatu 30, Helsinki 

Mallinnusta ja simulointia on perinteisesti hyödynnetty tuotantoprosessien optimoinnissa ja diagnostiikassa. Viime vuosien teknologiakehitys (mm. Internet of Things ja Digital Twin) on mahdollistanut fysikaalisten ja datapohjaisten mallien tehokkaan yhdistämisen. Mallintaminen on ensimmäinen askel tuottavuuden parantamisessa, joka edellyttää myös mallin käytännön toteutusta ja päätösten tekoa mallin pohjalta. 

Entä miten voidaan mallintaa ja hallita liiketoimintaprosesseja ja tukea liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa? Mitä ovat liiketoiminnan Digital Twinit? 

Liiketoimintaprosesseissa eri tekijöiden väliset riippuvuudet ovat monimutkaisia ja epävarmuudet suuria. Lisäksi liiketoimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä nopeudella yhä kompleksisemmaksi. Syitä tähän ovat mm.  uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat, teknologiadisruptiot, ekosysteemien evoluutio sekä asiakastarpeiden transformaatio. 

Liiketoimintaprosessien mallintamiseen voidaan sinällään soveltaa samoja systeemiajattelun menetelmiä kuin tuotantoprosessien mallintamiseen, mutta niiden hallintaan ja päätöksenteon tueksi tarvitaan kehittyneempiä, holistisia menetelmiä ja työkaluja. Ennakoinnin, data-analytiikan, systeemiajattelun, dynaamisen simuloinnin, systeemiteorian ja vaikutusten arvioinnin menetelmiä yhdistämällä voidaan kehittää johdon “lentosimulaattoreita” ja päätöksenteon tukijärjestelmiä. Niiden avulla voidaan hallita monimutkaisia liiketoimintaprosesseja ja luoda jopa autonomisia toimintaprosesseja. Tämä on liiketoimintaprosessien automaatiota. 

Suomen Automaatioseura ry järjestää keskustelutilaisuuden Liiketoiminnan Digital Twineistä torstaina 6.2.2020 klo 15-18 (Huone Kamppi, Malminkatu 30, Helsinki). Tervetuloa mukaan oppimaan ja keskustelemaan aiheesta sekä vaikuttamaan siihen, miten Suomessa kehitetään liiketoimintaprosessien automaatiota. Tilaisuudessa kuullaan alustuspuheenvuoroja, joissa käsitellään aihetta monipuolisesti esimerkkien ja käytännön kokemusten kautta. 

Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 2.2.2020. Samasta aiheesta järjestetään jatkossa myös muita tilaisuuksia, joten jos aihepiiri kiinnostaa ja vaikka et tällä kertaa pääsisi paikalle, kannattaa joka tapauksessa ilmoittautua tämän teeman jakelulistalle tilaisuuden ilmoittautumissivulla: https://www.lyyti.in/liiketoiminnan_digital_twins_6-2-2020


Ohjelma 6.2.2020 

15:00 – 15:10 
Tervetuloa Liiketoiminnan Digital Twins -keskustelutilaisuuteen 
Antti Wallenius, Director, Product & Operations Management, Roima Intelligence 

15:10 – 15:35
Teollisuusprosessien Digital Twins - mahdollisuudet analytiikassa ja elinkaaren  hallinnassa 
Tuula Ruokonen, Director, Digital Services Solutions, Valmet Technologies Oy 

15:35 – 16:00
Data Science vähittäiskaupassa 
Kalle Halmevaara, Division Manager of data science and business analytics, SOK 

16:00 – 16:25
Rakennussuunnittelun kompleksinen ekosysteemi - Kokemuksia suunnitteluprosessin mallintamisesta 
Seppo Mäki-Pollari, Suunnittelujohtaja, Ramboll Finland Oy 

16:25 – 16:35
Tauko & ruokatarjoilu 

16:35 – 17:10
Johdon lentosimulaattorit liiketoimintaekosysteemeissä 
Peter Ylén, Principal Scientist, VTT Oy 

17:10 – 18:00
Työpaja - Miten Suomessa edistetään Liiketoiminnan Digital Twins –mahdollisuuksia? 

18:00  Tilaisuus päättyy 

 
Tervetuloa keskustelemaan Liiketoiminnan Digital Twins -mahdollisuuksista! 

Suomen Automaatioseura ry 
  Antti Wallenius, Roima
  Tuula Ruokonen, Valmet
  Lasse Eriksson, Cargotec
  Peter Ylén, VTT

 

 

Kategoriat: Automaatioseura yleinen

Ole ensimmäinen kommentoija

Kirjoita kommentti