Esitelmäkutsu - Call for Papers

Automaatio ja koneoppiminen vihreän siirtymän mahdollistajina

Vihreä siirtymä koskee kaikkia automaation sovelluskohteita tehtaista ja teollisista prosesseista hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkaaseen rakennusautomaatioon. Älykäs sähköverkko, kulutusjoustot, bioprosessit ja energian varastointi- ja muuntoprosessit tulevat vaatimaan uusia säätö-, optimointi-, aikasarjaennustus-, vikadiagnostiikka- ja kunnonvalvontaratkaisuja. Näihin tarkoituksiin on automaatioalalla pitkälle kehitettyjä tekniikoita, joiden rinnalle on viime vuosina otettu käyttöön koneoppimistekniikoita, jotka ovat saaneet paljon huomiota erityisesti tiedeyhteisössä. Erityisesti yrityksiä haastetaan esittelemään teollisen mittakaavan ratkaisuja, joita vastaan koneoppimisen mahdollisuuksia voidaan peilata.

Automaatiopäivät 2023 on Suomen Automaatioseuran tärkein automaatiota sekä digitalisaatiota käsittelevä seminaari. Vuonna 2023 kiinnitetään erityistä huomiota vihreään siirtymään ja koneoppimiseen. Esitelmiä toivotaan kuitenkin laajasti automaation osa-alueilta. Seminaari on loistava verkostoitumisfoorumi koulutus-, tutkimus- ja yrityssektoreiden välillä. Aihealueina mm.

 • Esineiden Internet (IoT), reunalaskenta (edge) ja pilvipalvelut (cloud)

 • Tekoäly ja koneoppiminen

 • Koulutus ja elinikäinen oppiminen

 • Säätöteoria ja systeemitekniikka

 • Mallinnus ja simulointi

 • Ihmiskeskeinen automaatio

 • Digitaaliset kaksoset (Digital twins)

 • Ympäristöön liittyvät sovellukset

 • Energiaan liittyvät ratkaisut

 • Prosessiautomaatio ja säätö

 • Robotiikka ja koneautomaatio

 • Rakennusautomaatio

 • Automaatio ja robotiikka terveydenhuollossa

Kirjoitusohjeet

 1. Teollisuuspaperit ja lyhyet paperit, jotka voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja jotka hyväksytään laajennetun abstraktin perusteella. Mielenkiintoiset tapausselostuksetkin ovat tervetulleita!

 2. Tieteelliset artikkelit englanniksi, hyväksytään esitettäviksi laajennetun abstraktin tai valmiin artikkelin pohjalta.
  Kirjoittajat lähettävät myöhemmin artikkelin Energies (Impact factor 3.0) tai Applied Sciences (Impact factor 2.7) -lehden erikoisnumeroon ja laajennettu abstrakti julkaistaan osana konferenssijulkaisua. Lehtiartikkelin lähetys ja arviointi toteutetaan lehden käytäntöjen mukaisesti. Artikkelin voi lähettää lehteen arvioitavaksi heti kun ehtii, jo ennen kuin saa Automaatiopäivät 2023 hyväksymisilmoituksen.

  Tieteellisten artikkelien arviointikriteerit konferenssissa ovat helpompia kuin yhteistyöjournalissa:

  • Relevanssi: pitää olla jotain liittymäpintaa esitelmäkutsuun

  • Tekninen pätevyys: ammattimainen taso riittää

  • Uutuusarvo: ei kovia vaatimuksia tieteelliseen uutuusarvoon

  • Ohjeellinen pituus 1-2 sivua

Tilaisuuden kieli

 • Keynote-esitelmät ovat englanniksi

 • Keynoteja lukuun ottamatta seminaari etenee rinnakkaisissa sessioissa, joita on arviolta kolme samaan aikaan. Sessioista osa on kokonaan englanniksi, osa sekakielisiä ja osa kokonaan suomeksi. Taataan että aina on vähintään yksi kokonaan englanninkielinen sessio ja taataan puhujille, että saa halutessaan pitää esityksensä kokonaan englanninkielisessä sessiossa.

 • Kaikissa pitch sessioissa englanninkielinen esitysmateriaali

Aikataulu

 • Otsikko ja laajennettu abstrakti 15.11.2022 -> jatkettu vielä 12.12.2022 asti. Huom, tämä on lopullinen deadline!

 • ​Hyväksymisilmoitus: 31.1.2023

 • Esitykset (ppt tai pdf): 23.3.2023

 • Lopulliset paperit, laajennetut abstraktit ja tieteelliset artikkelit: 15.4.2023

Parhaan esityksen palkinto jaetaan kahdessa kategoriassa

 • Tieteellinen: tieteelliset artikkelit, edellyttävät lähetystä erikoisnumeroon

 • Paras teollisuuteen liittyvä esitys Automaatiopäivät24-tilaisuudessa

Julkaisut

Teollisuuspaperit julkaistaan verkkojulkaisuna osoitteessa www.automaatioseura.fi/julkaisut

Vertaisarvioidut ja hyväksytyt artikkelit julkaistaan Energies ja Applied Sciences -lehden erikoisnumerona.

Toimitus (submission)

Kaikkien abstraktien ja paperien osalta toimitus: https://easychair.org/conferences/?conf=apad2023

Energies erikoisnumero: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Energy_Automation

Applied Sciences erikoisnumero: https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Trends_Automation_Technology


Kirjoitusohjeet; mallipohjat

Word-template

LaTeX-template

Esityspohja


Esitelmäkutsu pdf-tiedostona

Automaatiopäivät 2023, esitelmäkutsu (pdf)


Lisätiedot: office (at) automaatioseura.fi, puh. 050 4006624

Oikeus muutoksiin pidätetään.