Käynnissäpidon tulevaisuuden visio

Digitaalisuuden murroksessa teknisen tiedon hallinta on käynnissäpidon ytimessä tehtaan sisäisissä sekä ulkoisten kumppaneiden kanssa tapahtuvissa toiminnoissa ja sitä kautta käyttövarmuuden kehittäjänä. Digitaalisuus muuttaa käynnissäpitotoimikunnankin tekemisen fokusta ja sen vuoksi kutsumme jäsenistöä avoimeen keskusteluun.

0

Käynnissäpito ylläpitää tehokkaan tuotannon edellytyksiä. Digitaalisuuden murroksessa teknisen tiedon hallinta on vahvistanut asemiaan käynnissäpidon ytimessä tehtaan sisäisissä toiminnoissa ja ulkoisten kumppaneiden kanssa tapahtuvissa toiminnoissa sekä erityisesti käyttövarmuuden kehittäjänä.

Digitaalinen tulevaisuus tuo käynnissäpidon yritysverkostoihin uusia vaatimuksia ja tarjoaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia. Se on jo muuttamassa yritysten sisäisiä toimintamalleja. Tuotanto-omaisuuteen liittyvä tekninen tieto ja käynnissäpitoon liittyvä operatiivinen tieto on entistä useammin yritysten välisen kaupankäynnin kohteena, kun käynnissäpitoon liittyvä palvelulualihankinta yleistyy.

Tehtaan sisäisten toimintojen näkökulmasta teknisten tietojen luotettavuus ja ylläpidettävyys ovat käynnissäpidon ja käyttövarmuuden ”takuumiehenä”. Verkottuva toiminta suunnittelussa, hankinnassa, käyttöönotossa, suorituskyvyn tai kunnonvalvonnan seurannassa  jne. edellyttää tehokasta, turvallista ja riskitöntä tiedon jakamista yritysverkostoissa. Se edellyttää käynnissäpitoon liittyvien yhteistyöprosessien kehittämistä yritysten ja yritysverkostojen kesken. Toimintaprosessien automaation kautta saavutetaan suoria kustannussäästöjä ja pystytään nopeuttamaan käynnissäpidon työnkulkuja sekä projektien läpimenoaikoja.

Yrityksen sisäinen digitalisointi tarkoittaa yrityksen sisäisten liiketoimintaprosessien automatisointia. Yritysten välisten liiketoimintaprosessien automatisointi on kertaluokkaa haasteellisempi tehtävä!   

Käynnissäpidon kehitys nojautuu voimakkaasti kansainvälisten sekä kansallisten standardien hyödyntämiseen, joten tulevaisuuden toiminnassaan käynnissäpitotoimikunta hakee yhteistyöyhteyksiä myös teollisten intressiryhmien ja standardointitahojen kanssa.

Kategoriat: Automaatioseura yleinen

Ole ensimmäinen kommentoija

Kirjoita kommentti