Mietteitä tietotekniikan roolista automaatioalalla

1

Melko tarkalleen viisi vuotta sitten, keväällä 2014, opiskelin ylioppilaskirjoituksia varten. Fysiikan ja matematiikan sisältö tulisi myös tarpeeseen myöhemmin keväällä, kun diplomi-insinöörikoulutuksen pääsykokeet järjestettiin toukokuun loppupuolella. En muista tarkalleen missä vaiheessa lukiotietäni tein päätöksen hakea ensisijaisesti juuri automaatio- ja informaatioteknologian koulutusohjelmaan, enkä esimerkiksi tietotekniikkaa lukemaan. Kuitenkin yhtä kysymystä muistan pohtineeni hakukohdetta miettiessäni. "Mitä automaatio on?" En edellenkään osaa täysin tyhjentävästi vastata kysymykseen, mutta kolmen ja puolen opiskeluvuoden aikana olen kuitenkin muodostanut jonkinlaisen näkökulman asiaan.

Automaatio on alana erittäin laaja ja sen tarkka rajaus hyvin tulkinnanvaraista. Monesti automaatioalan mielletään sisältävän systeemitekniikkaa, sekä erilaisia automaation sovelluksissa hyödynnettäviä tekniikanaloja, kuten kemiantekniikkaa, sensorointia sekä tietotekniikkaa. Näistä osa-alueista tietotekniikka erottuu joukosta nopean kehityksensä johdosta.

Digitalisaatio on ollut jo vuosikaudet merkittävä puheenaihe käytännössä katsoen kaikilla teollisuudenaloilla. Tiedonsiirtonopeuksien, prosessointitehon sekä uusien teknologioiden synty on avannut viime vuosien ajan jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Automaation saralla viimeisimmät kehitysaskeleet tunnetaankin yleisesti nimellä Industry 4.0.

Industry 4.0:n mukaan keskeisenä ominaisuutena seuraavan sukupolven järjestelmissä on hajautus. Perinteisessä automaatiopyramidissa sensorointi, toimilaitteet ja ohjausjärjestelmät ovat järjestetty tiukan hierarkisesti, mutta langaton tiedonsiirto sekä lisääntynyt prosessointikapasiteetti mahdollistavat yhä autonomisemmin toimivien sensoreiden ja toimilaitteiden kehityksen sekä niiden vapaamman ja hajautetumman sijoittelun samalla tavoin kuin muidenkin alojen IoT-laitteet.

Opiskelijana olen luonnollisesti kiinnostunut siitä, miten tämä kehityssuunta näkyy automaation opetuksessa. Todennäköisesti lähitulevaisuudessa automaation opetus tulee painottumaan aiempaa enemmän tiedonsiirtoon ja hajautettujen järjestelmien mallintamiseen. Tämä näkyi juuri esimerkiksi Aalto-yliopistossa, kun automaation kandidaatintutkinnossa opetussuunnitelmassa päätettiin korvata kemian peruskurssi automaation tietojärjestelmäkurssilla, jossa käsitellään esimerkiksi OPC-UA:ta.

 

Liity SAS:n jäseneksi täältä

Kategoriat: Automaatioseura yleinen

Suomen Automaatioseura ry:n hallitus, opiskelijajäsen
Aalto-yliopisto, automaatio- ja systeemitekniikka

1

Kommentti

  • Kommentoitu Tapio Viitanen on 4 years ago

    Tällainen blogi on tosi tarpeellinen, nopea ja ketterä media välittämään tietoa jäsenistölle. Tarkoitus on seurata kiinnostavia aiheita.

Kirjoita kommentti