Keskustelussa liiketoiminnan digitaaliset kaksoset

2

Mitä ovat liiketoiminnan Digital Twinit? Miten Suomessa kehitetään liiketoimintaprosessien automaatiota?
Suomen Automaatioseura kutsui Digital Twins -asiantuntijoita ja -kiinnostuneita keskustelemaan liiketoiminnan Digital Twineistä ja siitä, miten Suomessa kehitetään liiketoimintaprosessien automaatiota.

Mallinnusta ja simulointia on perinteisesti hyödynnetty tuotantoprosessien optimoinnissa ja diagnostiikassa. Viime vuosien teknologiakehitys (mm. Internet of Things ja Digital Twin) on mahdollistanut fysikaalisten ja datapohjaisten mallien tehokkaan yhdistämisen.

Miten voidaan mallintaa ja hallita liiketoimintaprosesseja ja tukea liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa? Mitä ovat liiketoiminnan Digital Twinit? -kysymykset ja aihepiiri selkeästi kiinnostaa: tapahtumatila Huone Kamppi Helsingin keskustassa täyttyikin 6.2.2020  asiantuntevista ja kiinnostuneista osallistujista.

”Liiketoimintaprosessien mallintamiseen voidaan sinällään soveltaa samoja systeemiajattelun menetelmiä kuin tuotantoprosessien mallintamiseen, mutta niiden hallintaan ja päätöksenteon tueksi tarvitaan kehittyneempiä, holistisia menetelmiä ja työkaluja. Ennakoinnin, data-analytiikan, systeemiajattelun, dynaamisen simuloinnin, systeemiteorian ja vaikutusten arvioinnin menetelmiä yhdistämällä voidaan kehittää johdon “lentosimulaattoreita” ja päätöksenteon tukijärjestelmiä. Niiden avulla voidaan hallita monimutkaisia liiketoimintaprosesseja ja luoda jopa autonomisia toimintaprosesseja. Tämä on liiketoimintaprosessien automaatiota.”, tiivistää Lasse Eriksson, Vice President, Technology, Kalmar Mobile Solutions,  tapahtumaa suunnitelleen Suomen Automaatioseuran työryhmän ajatuksia.

 

Alustuksia aiheesta, näkökulmia keskusteluun

Iltapäivässä kuultiin seuraavat mielenkiintoiset alustukset, jotka löytyvät myös tallenteina:

Tervetuloa Liiketoiminnan Digital Twins -keskustelutilaisuuteen
Antti Wallenius, Director, Product & Operations Management, Roima Intelligence


Teollisuusprosessien Digital Twins – mahdollisuudet analytiikassa ja elinkaaren  hallinnassa
Tuula Ruokonen, Director, Digital Services Solutions, Valmet Technologies Oy
Videotallenne
Esitysmateriaali-pdf


Data Science vähittäiskaupassa
Kalle Halmevaara, Division Manager of data science and business analytics, SOK
Videotallenne
Esitysmateriaali-pdf


Rakennussuunnittelun kompleksinen ekosysteemi – kokemuksia suunnitteluprosessin mallintamisesta
Seppo Mäki-Pollari, Suunnittelujohtaja, Ramboll Finland Oy
Esitysmateriaali-pdf


Johdon lentosimulaattorit liiketoimintaekosysteemeissä
Peter Ylén, Principal Scientist, VTT Oy
Videotallenne
Esitysmateriaali-pdf


Miten Suomessa edistetään Liiketoiminnan Digital Twins –mahdollisuuksia? – mitä tästä eteenpäin?

Alustusten jälkeisen vilkkaan keskustelun jälkeen aiheen työstämistä jatkettiin työpajoissa. 

Suomen Automaatioseura haluaa jatkossakin pitää keskustelua ja yhteistyötä yllä aiheen ympärillä. Keväälle suunnitellaan jo tapahtumaa, joka tuo Hannoverin messujen Digital Twins -kuulumisia yhteisesti keskusteltavaksi. Lisätietoa tulossa, stay tuned! 

 

Liiketoimintaprosessien automaatioterveisin, 

Antti Walleniuksen, Lasse Erikssonin, Tuula Ruokosen ja Peter Ylénin puolesta, 

Anu Randén-Siippainen
Järjestö- ja tapahtumakoordinaattori, Suomen Automaatioseura ry 
 

 

 

Kategoriat: Automaatioseura yleinen

2

Kommentit

  • Kommentoitu Juhani Heilala on 4 years ago

    Oli hyvä tilaisuus, kiitoksey järjestäjille

  • Kommentoitu Risto Vuopala on 4 years ago

    Mainio tilaisuus. Hyvät esitykset, järjestelyt ja dokumentointi. Kiitos.

Kirjoita kommentti