Automaatiopalkinto 2019 -haku on käynnissä!

Vuoden 2019 Automaatiopalkinto julistetaan haettavaksi

Suomen Automaatioseura jakaa kahden vuoden välein Automaatiopäivien yhteydessä Automaatiopalkinnon. Automaatiopalkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnetään merkittävästä alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistyöstä, sovelluksesta teollisuuden tai yhteiskunnan käyttöön tai muusta automaatioalaa edistäneestä toiminnasta. Palkinnon saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö. Seuraava Automaatiopalkinto jaetaan 23. Automaatiopäivien iltajuhlan yhteydessä 15.5.2019 Oulussa.
Kutsummekin jäsenemme lähettämään ehdotuksia vuoden 2019 palkinnon saajaksi. Takaraja ehdotusten lähettämiselle on 9.4.2019 klo 16:00. 

Ehdotukset lähetetään sähköpostilla ositteeseen office@automaatioseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää selvitys ehdokkaan ansioista ja tehdystä työstä. Palkinto voidaan myös jättää jakamatta, mikäli sopivaa ehdokasta ei löydy. Voittajalle/voittajille ilmoitetaan palkinnosta henkilökohtaisesti ja esitetään kutsu osallistua palkinnonjakotilaisuuteen Oulussa.

Suomen Automaatioseura ry
Hallitus