Tervetuloa Suomen Automaatioseuraan!

Suomen Automaatioseura ry:n tarkoituksena on edistää automaatiotekniikan teorian ja sovellusten kehittämistä sekä kokemusten vaihtoa seuran jäsenten ja automaation käyttäjien kesken.

Ammattitaidon syventämiseksi tuetaan tiedonvaihtoa vastaavien kotimaisten, ulkomaisten ja kansainvälisten järjestöjen välillä.Tavoitteena on alan arvostuksen säilyttäminen ja tukeminen. Automaatioseuran toiminta kattaa laajasti automaatioalan tutkimuksen, suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin sekä käytön ja kunnossapidon osa-alueet. Tarjoamme jäsenillemme ainutlaatuisen kehitys- ja vuorovaikutusympäristön.

Seuran toimintaa ohjaa hallitus. Hallituksen valitsee jäsenistö syyskokouksessa.

 

Jaostot, asiantuntijoiden kohtaamispaikka — jokaiselle jäsenelle jotakin!

Seura toimii paljon jaostojensa ja toimikuntiensa kautta: asiantuntijat kohtaavat ja jakavat osaamistaan automaatioyhteisön hyväksi. Tällä hetkellä seurassa toimivat seuraavat jaostot ja toimikunnat:Energiajaosto, Konenäköjaosto, Valmistuksenohjausjaosto, Rakennusautomaatiojaosto, Simulointijaosto, Turvallisuusjaosto, Käynnissäpitotoimikunta, OPC-toimikunta, BACnet-toimikunta, Koulutustoimikunta, Teknologiatoimikunta, Kansainvälisyystoimikunta & IMEKO-toimikunta.

Lisätietoja jostojen ja toimikuntien toiminnasta, tavoitteista, tapahtumista, yhteyshenkilöistä yms löytyy Jaostot ja toimikunnat -kohdasta.

 

Automaatiosäätiö sekä muu automaatioyhteisön tuki

Automaatioseura on perustanut Automaatiosäätiön tukemaan ja edistämään automaatioalan tutkimusta, suomalaisen alan tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden tieteellisiin kokouksiin osallistumista, julkaisutoimintaa, ammatti- ja oppikirjallisuuden tuottamista sekä muuta automaatioalaa edistävää toimintaa maassamme.

Automaatioseura myöntää stipendejä opinnoissaan menestyneille, valmistuville automaatioalan insinööreille. Lisäksi seura jakaa automaatiopalkinnon tunnustuksena merkittävästä automaatioalaa edistäneestä toiminnasta.

 

Automaatioväylä-lehti, julkaisutoiminta ja kirjakauppa

Automaatioseura on yhdessä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen kanssa tuottamassa alan ammattilehteä, Automaatioväylää. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. SAS:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna ilmaiseksi.

Automaatioseuralla on paljon julkaisutoimintaa sekä oma verkossa toimiva kirjakauppa.

 

Tapahtumista alan uusinta tietoa!

Suomen Automaatioseura ry on järjestänyt Automaatiopäiviä vuodesta 1966 lähtien. Automaatiopäivien nykymuoto on joka toinen vuosi Automaatioseminaari, joka on alan merkittävä kotimainen tapahtuma.

 

Ota yhteyttä Automaatioseuraan!
Hallituksen puheenjohtaja Outi Rask, TAMK: outi.rask(at)iki.fi, outi.rask(at)tuni.fi

Toimisto:
Toiminnanjohtaja Marko Vuorio: puh. 045 604 2121, marko.vuorio(at)automaatioseura.fi
Järjestö- ja tapahtumakoordinaattori Anu Randén-Siippainen: puh. 050 400 6624, office(at)automaatioseura.fi