Julkaisut & kirjakauppa

Suomen Automaatioseura julkaisee ja myy automaatiota käsitteleviä kirjoja. Verkkomyynnissä on ainoastaan osa kirjoista. Verkossa on luettavissa ilmaisia verkkojulkaisuja ja seuran toimistossa on lisäksi laaja kokoelma lainattavia julkaisuja.

Suomen Automaatioseura tuottaa yhdessä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen kanssa alan ammattilehteä, Automaatioväylää. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. SAS:n jäsenet saavat lehden jäsenetuna ilmaiseksi.

 

Automaatioväylän omille Automaatiovayla.fi -sivuille.

Tutustu myös Automaatioseuran Automaatioblogiin.