Automaatiopalkinto 2019 myönnettiin Normet SmartSpray -järjestelmän kehittäneelle työryhmälle

Vuoden 2019 Automaatiopalkinto julkistettiin 23. Automaatiopäivien juhlaillallisen yhteydessä 15.5.2019 Oulussa. Se myönnettiin kaivostyökoneiden automaatiota usean vuoden ajan tutkineelle ja Bauma2019-messuilla julkaistun Normet SmartSpray-järjestelmän kehittäneelle työryhmälle. Automaatiopalkinnon arvo on 5000 euroa.

Työryhmään ovat kuuluneet henkilöt kolmesta organisaatiosta seuraavasti:

Normet Oy: Heikki Huttunen, Jari Bovellan ja Kalle Määttä

Exertus Oy: Juha Viitanen ja Sami Loukasmäki

VTT Oy: Markku Järviluoma ja Pekka Isto

Palkintoraati toteaa perusteluissaan, että SmartSpray hyödyntää laaja-alaisesti koneautomaation ja robotiikan tekniikoita ja menetelmiä, tehostaa ja helpottaa ruiskubetonoinnin operaattorin työtä ja vie betoniruiskutusta kohti automatisoitua betoniruiskutusta. SmartSprayn kehitystyö on malliesimerkki tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavasta ja hyödynnetystä pitkäjänteisestä avaintoimijoiden (konevalmistaja, ohjausjärjestelmän toimittaja, tutkimuslaitos) yhteistyöstä.