Automaatiopalkinto2021: vielä ehtii tehdä esityksen voittajasta!

Ehdotuksia Automaatiopalkinto 2021:n saajaksi voi tehdä 12.3.2021 asti

Suomen Automaatioseura jakaa kahden vuoden välein Automaatiopäivien yhteydessä Automaatiopalkinnon.

Automaatiopalkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnetään merkittävästä alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistyöstä, sovelluksesta teollisuuden tai yhteiskunnan käyttöön tai muusta automaatioalaa edistäneestä toiminnasta. Palkinnon saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö.  Ehdotukseen tulee liittää kattava selvitys ehdokkaan ansioista ja tehdystä työstä.  

Lisätietoja: www.automaatioseura.fi/automaatiopalkinto