Raportti: Suomelle laadittava automaatio- ja robotisaatiostrategia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportti: Robotisaatio nostaa työn tuottavuutta – kansantuote nousee 6 prosenttia

Robotiikka nopeuttaa tuottavuuden kasvua ja lisää yritysten kilpailukykyä. Robotiikan ansiosta kansantuote voi nousta 6 prosenttia perusuraa enemmän vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa puolen prosentin lisäystä kansantuotteen vuosikasvuun.

Robotisaation ja automaation vaikutukset Suomen kansantalouteen 2030 -raportissa painotetaan robotiikan, automaation ja tekoälyn merkitystä Suomelle tärkeinä kansallisen kilpailukyvyn tekijöinä. Kansantuotteeseen kasvu syntyy siitä, että robotiikka ja automatiikka nostavat työn tuottavuutta, uudistavat perinteisiä aloja ja yrityksiä sekä mahdollistavat yrityksille uusia aloja. 

Lue lisää: 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/raportti-robotisaatio-nostaa-tyon-tuottavuutta-kansantuote-nousee-6-prosenttia