Ansiomerkkiohjesääntö

Suomen Automaatioseuran ansiomerkkiohjesääntö

Suomen Automaatioseura ry:n toiminnan ja päämäärien hyväksi suoritetusta työstä voi SAS myöntää ansiomerkkejä ja huomionosoituksia, joiden edellytykset määritellään tässä ohjesäännössä. Hallitus voi säännöistä poiketen myöntää minkä tahansa sen päätäntävaltaan kuuluvan ansiomerkin hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Hallitus voi päättää ansiomerkin jaon tapahtuvaksi sopivaksi katsomassaan tilaisuudessa. Pääsääntöisesti noudatetaan kuitenkin alla olevaa ohjeistusta.


1.  Ansiomerkit

SAS:n ansiomerkit ovat pronssinen pilleri, hopeinen helmi ja kultainen kuula.

SAS:n ansiomerkkien hahmot on saatu pyörähdyskappaleesta, jotka saadaan SAS:n liikemerkin pystyakselin suhteen tapahtuvasta pyörähdyksestä. Ansiomerkki on ohuella ketjulla kiinnitetty laattaan, jossa on kirjaimet SAS samalla tavalla muotoiltuna kuin liikemerkissä.

SAS:n ansiomerkkien myöntämisestä päättää SAS:n hallitus. Ansiomerkkiä ei yleensä voida myöntää hallituksen jäsenelle hänen toimikautensa kestäessä. Merkkejä ei voida myöntää henkilöille, jotka eivät ole seuran jäseniä, paitsi SAS:n palveluksessa olevalle toimihenkilölle.


1.1 SAS:n pronssinen pilleri

SAS:n pronssista ansiomerkkiä kutsutaan pilleriksi, ja se myönnetään yleensä hallituksen jäsenelle, kun hän on toiminut hallituksessa vähintään kaksi vuotta.  Lisäksi se voidaan myöntää jaoksen tai toimikunnan esityksestä sen entiselle puheenjohtajalle. Pilleri voidaan myöntää SAS:n  toimihenkilölle viiden palvelusvuoden jälkeen.

Pilleri luovutetaan hallitusten vaihtositsissä tai hallituksen juhlallisessa iltatilaisuudessa.


1.2 SAS:n hopeinen ansiomerkki

SAS:n hopeista ansiomerkkiä kutsutaan helmeksi ja se voidaan myöntää hallituksen entiselle puheenjohtajalle, Automaatiopäivien johtoryhmän puheenjohtajalle, Automaatiosäätiön entiselle puheenjohtajalle tai muusta ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi, mikäli henkilölle jo on myönnetty pilleri. Helmi voidaan myöntää SAS:n  toimihenkilölle kymmenen palvelusvuoden jälkeen.

Ehdotuksia merkin saajaksi voidaan tehdä seuran varsinaisissa kokouksissa tai kirjallisesti hallitukselle. 

Helmi luovutetaan seuran vuosi- tai syyskokouksessa.

Laattaan kaiverretaan myöntämispäivämäärä.


1.3 SAS:n kultainen ansiomerkki

SAS:n kultaista ansiomerkkiä kutsutaan kuulaksi ja se myönnetään seuran jäsenelle, jolla on jo helmi, ja joka edelleen on toiminut seuran piirissä aktiivisesti tai seuran päämääriä edistäen kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Kuula voidaan myöntää SAS:n  toimihenkilölle kahdenkymmenen palvelusvuoden jälkeen.

Kuula voidaan myöntää aikaisintaan neljä vuotta helmen myöntämisestä.

Ehdotuksia merkin saajaksi voidaan tehdä seuran varsinaisissa kokouksissa tai kirjallisesti hallitukselle.

Helmi luovutetaan seuran täyttäessä tasaisia vuosia juhlaillallisen yhteydessä tai automaatiopäivien avajaisissa.

Laattaan kaiverretaan luovutuksen päivämäärä.


2.  Merkkien käyttäminen

Pilleriä käytetään SAS:n järjestämissä tilaisuuksissa tai seuran edustustehtävissä.

Helmeä tai kuulaa käytetään erityisesti SAS:n ja sen lähiyhteisöjen ilta- tai juhlatilaisuuksissa, seuran edustustehtävissä tai omistajan merkkipäivinä.

Ansiomerkkejä käytetään julkisissa juhlatilaisuuksissa yksin, ei virallisten kunniamerkkien kanssa.

Ansiomerkit kiinnitetään puvun takkiin vasemmalle puolelle rintataskun kohdalle.


3.  Standaari

SAS:n standaari on valkoinen, kankainen 120 x 200 mm kokoinen suorakaide, jonka alaosasta on leikattu tasakylkinen kolmio. Kolmion huippukulma on 120 astetta. Standaarin keskelle on painettu sinisellä värillä (Ral 5017 tai Pantone 294) SAS-liikemerkki, jonka koko on 81 x 98 mm.

SAS:n hallitus voi myöntää standaarin huomionosoituksena yksityiselle henkilölle tai yhteisölle SAS:n tai sen päämäärien tai sen toimikunnan toiminnan hyväksi suoritetusta työstä tai menestyksellisestä yhteistoiminnasta.


4.  Huomionosoitukset


4.1 Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voi SAS:n vuosi- tai syyskokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa ansiosta seuran sääntöjen 2§:n määrittelemällä alalla tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen.

Ehdotusta kunniajäsenyydestä ei voida ottaa esille, ellei sitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu. Hallituksen esityksen tulee on yksimielinen.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee seuran varsinainen kokous, seuran sääntöjen mukaisesti. Vähintään 3/4 annetuista äänistä tulee kannattaa kutsumista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.


4.2 Julkiset huomionosoitukset

Ansioituneesta toiminnasta SAS:n päämäärien hyväksi voi SAS:n hallitus tehdä aloitteen tai olla tukemassa muiden aloitetta julkisen huomionosoituksen tai arvonimen myöntämiseksi.

 


Tämä ohjesääntö on hyväksytty Suomen Automaatioseuran hallituksen kokouksessa 13.3.1991
Ohjesääntöä on päivitetty hallituksen kokouksessa 12.12.2016