Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi voi SAS:n vuosi- tai syyskokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka toimintansa ansiosta seuran sääntöjen 2 §:n määrittelemällä alalla tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen.

Ehdotusta kunniajäsenyydestä ei voida ottaa esille, ellei sitä ole kokouskutsussa erikseen mainittu. Hallitus äänestää aina suljetulla lippuäänestyksellä asiasta. Hallituksen esityksen tulee on yksimielinen.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee seuran varsinainen kokous, seuran sääntöjen mukaisesti. Vähintään 3/4 annetuista äänistä tulee kannattaa kutsumista. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta.

Suomen Automaatioseuran kunniajäsenet