Automaation tietoturva -kirjan pdf opetuskäyttöön

Automaation tietoturva – Kriittisen tuotannon turvaaminen -kirjan pdf maksutta opetuskäyttöön alan oppilaitoksiin 

Suomen Automaatioseura ry tarjoaa Automaation tietoturva – Kriittisen tuotannon turvaaminen -kirjan pdf-tiedoston maksutta opetuskäyttöön alan oppilaitoksiin. 

Aihe nähdään tärkeänä ja materiaalia (mm. kirjan päivittyviä liitteitä) pyritään kehittämään. Tämän vuoksi pyydämme palautetta kirjasta ja myös sen toimivuudesta opetuskäytössä. Palautetta kerätään kerran lukuvuodessa tehtävällä palautekyselyllä. 

Maksuton pdf tilataan täyttämällä alla oleva lomake: