"Automaatio ennen, nyt ja tulevaisuudessa" -artikkelisarja

"Automaatio ennen, nyt ja tulevaisuudessa"
—  automaation kehityksestä historian ja nykyhetken kautta tulevaisuuteen -artikkelisarja erillispainoksena

Lue erillispainos Automaatioväylän numeroissa 5/2017, 1/2018 ja 3/2018 ilmestyneistä artikkeleista, jotka antavat kokonaiskuvan automaation kehityksestä historian ja nykyhetken kautta tulevaisuuteen.

Automaatio astui mukaan kuvaan jo teollisen vallankumouksen varhaisvaiheessa. Nykyisin se on olennaisena osateknologiana paitsi teollisuudessa myös sulautettuna kuluttajatuotteisiin ja infrastruktuureihin. Automaation toteutus siirtyi hyödyntämään digitaalitekniikkaa heti sen alkuvaiheessa, kun ensimmäiset mikroprosessorit kehitettiin 1970-luvulla. Tulevaisuudessa automaation rooli tulee edelleen kasvamaan ja muutosta vauhdittaa tekoälyn ja automaation integroituminen monissa sovelluksissa.

Automaatio vaikuttaa tällä hetkellä kaikilla elämänalueilla. Siitä on kehittynyt rajat ylittävä sateenvarjokäsite, jossa tietotekniikka, prosessiautomaatio, robotiikka ja keinoäly lyövät kättä, vain muutaman esimerkin mainitaksemme.

Artikkelisarjasta ja sen peruskehyksestä päätettiin Automaatioväylä-lehden toimitusneuvoston suunnittelukokouksessa kesäkuussa 2017. Kirjoittajaksi lupautui automaatiotekniikan emeritusprofessori Kari Koskinen. Kukin artikkeli linjattiin vielä sisällöllisesti toimitusneuvoston kokouksissa. Toimitusneuvosto antoi palautetta artikkeliluonnoksista ja lopuksi lehden toimitus viimeisteli artikkelit julkaisukuntoon.

Artikkelijarja on tarkoitettu myös automaatioalan ulkopuolisille lukijoille, jotka haluavat saada käsityksen automaation olemuksesta ja sen sovelluksista.

Lue artikkelisarja täältä