Automaatioväylä

Automaatioväylä pitää ajan tasalla! 

Automaatioseura tuottaa  yhdessä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen kanssa alan ammattilehteä, Automaatioväylää. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Suomen Automaatioseuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna..

"Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia."


Automaatioväylä haluaa palvella lukijoitaan koko ajan paremmin –  lukijakysely keväällä 2017

Kiitos Automaatioväylän lukijakyselyyn keväällä 2017 osallistuneille! Palaute oli arvokasta, sen avulla kehitämme lehteä eteenpäin. Lukijakyselyyn osallistuneiden kesken arvotut leffaliput voitti Mikko Manninen, Alten Finlandista, onneksi olkoon! Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.  

 

Automaatioväylä-lehden omat kotisivut  
– mm. toimituksen yhteystiedot, mediakortti, tilaukset ja osoitteenmuutokset