Automaatioväylä

Automaatioväylä pitää ajan tasalla! 

Automaatioseura tuottaa  yhdessä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen kanssa alan ammattilehteä, Automaatioväylää. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Suomen Automaatioseuran jäsenet saavat lehden jäsenetuna..

"Automaatioväylä toimii automaatioalan ammattilehtenä, jota luetaan ja säilytetään. Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän lehden teemoissa käsitellään uusia menetelmiä, niiden sovelluksia ja kehitystrendejä. Kirjoittajina ovat alan tutkimusta, koulutusta, yrityksiä ja käyttäjiä edustavat asiantuntijat. Muilla vakiopalstoilla käsitellään automaatioalan uutisia ja tapahtumia, uutuustuotteita, niiden soveltamista sekä järjestö- ja henkilöuutisia."

 

"Automaatio ennen, nyt ja tulevaisuudessa"
—  automaation kehityksestä historian ja nykyhetken kautta tulevaisuuteen -artikkelisarja erillispainoksena

Lue erillispainos Automaatioväylän numeroissa 5/2017, 1/2018 ja 3/2018 ilmestyneistä artikkeleista, jotka antavat kokonaiskuvan automaation kehityksestä historian ja nykyhetken kautta tulevaisuuteen.

Artikkelijarja on tarkoitettu myös automaatioalan ulkopuolisille lukijoille, jotka haluavat saada käsityksen automaation olemuksesta ja sen sovelluksista.

Lue artikkelisarja-pdf täältä

 

 

Automaatioväylä-lehden omat kotisivut  
– mm. toimituksen yhteystiedot, mediakortti, tilaukset ja osoitteenmuutokset