Seminaarijulkaisut

Automaatioseminaarien julkaisut

Suomen Automaatioseura järjestää joka toinen vuosi perinteisen Automaatioseminaarin. Automaatioseminaarien esitelmät ovat luettavissa ja ladattavissa ilman korvausta. Esitelmien edelleen julkaiseminen edellyttää Suomen Automaatioseuran lupaa. 

Automaatio seminars are traditionally organized every second year by the Finnish Society of Automation (FSA). Presentations presented in the Automaatio seminars are published in PDF files. Publication rights belongs to the Finnish Society of Automation. Papers can be browsed by titles, authors and keywords. You may read and download the papers without charge. Any other use of papers requires proper reference to the Proceedings.


Automaatiopäivät22,  23 - 24  March 2017

Vaasan yliopisto, Vaasa, Finland

Organizing Committee Chair and Editor: Jarmo Alander, Finland

Copyright: Finnish Society of Automation - Suomen Automaatioseura ry

Proceedings - seminaarijulkaisut 
Automaatiopäivien julkaisujen tekstit on poistettu sivuilta noin kuukauden ajaksi, jonka jälkeen ne palautetaan.  
Ne kirjoittajat, jotka haluavat tekstinsä arvioitavaksi julkaisemista varten (Open Engineering-journaali), voivat nyt lähettää tekstinsä lehteen erikseen saamiensa ohjeiden mukaisesti.  

Accepted Papers with Abstracts
http://www.automaatioseura.fi/automaatiopaivat22/accepted-papers/accepted-papers-with-abstracts/

Accepted Posters
http://www.automaatioseura.fi/automaatiopaivat22/accepted-papers/accepted-posters/

 

AutomaatioXXI seminaari 17 -18 March 2015 

Hotelli Crowne Plaza, Helsinki, Finland

Organizing Committee Chair and Editor: Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela, Finland

Copyright: Finnish Society of Automation, FSA publication number 42, ISSN: 1455-6502, ISBN: 13 978–952-5183-46-7, Archived papers: 78

© 2015 Suomen Automaatioseura ry -  Finnish Society of Automation

Proceedings

 

The 60th Anniversary seminar of the Finnish Society of Automation, 21 May 2013 

Palace, Helsinki

Organizing Committee Chair and Editor: Hans Aalto, Finland

Copyright: Finnish Society of Automation (FSA), FSA publication number 42, ISSN: 1455-6502, ISBN: 13 978-952-5183-44-3, Archived papers: 6

 

AutomaatioXX seminar, 22 May 2013

Palace, Helsinki

Organizing Committee Chair and Editor: Matti Vilkko, Finland

Copyright: Finnish Society of Automation (FSA), FSA publication number 42, ISSN: 1455-6502, ISBN: 13 978-952-5183-44-3, Archived papers: 58

© 2013 Suomen Automaatioseura ry -  Finnish Society of Automation