Medlemskap

Välkommen med i Finlands Automationssällskap!

Till sällskapet hör personmedlemmar och som stödjande medlemmar företag och andra betydande aktörer inom området.

Som medlem av sällskapet kan årsmötet godkänna varje person eller organisation som vill agera för stödjande av sällskapets målsättningar.