Stipendier, pris & understöd

Automationssällskapet beviljar stipendier åt ingenjörsstuderande i slutskedet för väl gjort examensarbete och framgångsrika studier. Dessutom delar sällskapet ut ett automationspris för erkännande av betydelsefull insats för främjande av automation.

Automaationssällskapet kan belöna sina medlemmar med förtjänsttecken eller hedersmedlemskap.

 

Automaationstiftelsen

Automationssällskapet har grundat en Automationstiftelse för att stödja verksamhet som befrämjar automation.

Målsättningen med Automationstiftelsen stöda och befrämja forskning inom automation, deltagande i vetenskapliga konferenser, publikationsverksamhet, produktion av yrkeslittertur och läromedel samt annan verksamhet som stödjer främjandet av automationsverksamhet i Finland. Med hjälp av automationsstiftelsen kan företag delta i stödjandet av ett intressant område inom automation. Donationer kan användas till att finansiera examensarbeten. Donationer går dessutom att dra av i beskattningen.