Medlemsavgifter 2020 och 2021

  •  Personmedlem: 68 €

  •  Stödanden företagsmedlem: 950 €

  •  Studerande (gäller ej doktorander): 10 € (första året 0 €)

  •  Pensionärsmedlemmar: 35 € (frivillig avgift)

  •  Evighetsmedlemskap (för person): 1360 €