Välkommen till Finlands automationssällskap!

Finlands Automationsällskap rf:s ändamål är att främja utvecklingen av automationsteknikens teori och tillämpningar, samt att fungera som plattform för utbyte av erfarenheter för användare av automation.

Sällskapets verksamhet innefattar allt inom automation, inklusive forskning, planering, tillverkning, marknadsföring, samt användning och underhåll. En viktig målsättning är att bibehålla och stödja uppskattningen av automation. För att upprätthålla yrkeskompetensen krävs utbyte av information med inhemska och utländska organisationer, vilket sällskapet även stöder. Sällskapet erbjuder en unik miljö för utveckling och interaktion för alla aktörer inom automation.

Sällskapet styrs av en styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna på ett höstmöte.

 

Sektionerna, experternas mötesplats — någonting för varje medlem!

Sällskapet fungerar långt via sina sektioner och utskott: experter träffas och delar på sin kunskap för automationssamfundets väl. För tillfället har sällskapet följande sektioner och utskott: Energi, datorseende, produktionsstyrning, byggnadsautomation, simulering, säkerhet, underhåll, OPC, BACnet, undervisning, teknologi, internationalisering & IMEKO.

Mera information om sektionernas och utskottens verksamhet, målsättningar, händelser, kontaktuppgifter och dylikt hittas under Sektioner och utskott (på finska).

 

Automationsstiftelsen och annat stöd av automationssamfundet

Automationssällskapet har grundat en Automationstiftelse för att stödja och främja forskning inom automation, deltagande i vetenskapliga konferenser, publikationsverksamhet, produktion av yrkeslittertur och läromedel samt annan verksamhet som stödjer främjandet av automationsverksamhet i Finland.

Automationssällskapet beviljar stipendier åt ingenjörsstuderande i slutskedet för väl gjort examensarbete och framgångsrika studier. Dessutom delar sällskapet ut ett automationspris för erkännande av betydelsefull insats för främjande av automation.

 

Tidningen Automaatioväylä, publikationsverksamhet och bokhandel

Automationssällskapet producerar tillsammans med Finlands Mät- och Reglertekniska förening en yrkestidning, Automaatioväylä. Tidningen publiceras sex gånger om året. Sällskapets medlemmar får tidningen som gratis medlemsförmån.

Automationssällskapet har publikationsverksamhet, och en egen nätbokhandel.

 

Senaste nytt inom automation fås från evenemang!

Finlands Automationssällkap rf har ordnat Automationsdagar sedan 1966. Automationsdagarna är i sin nuvarande form ett viktigt inhemskt yrkesseminarium som förekommer vart annat år.

 

Ta kontakt med Automationssällskapet! 
Styrelseordförande Outi Rask, TAMK: outi.rask(at)iki.fi, outi.rask(at)tuni.fi

Kansli: 
Verksamhetsledare Marko Vuorio: tel. 045 604 2121, marko.vuorio(at)automaatioseura.fi 
Förenings- och evenemangskoordinator Anu Randén-Siippainen: tel. 050 400 6624, office(at)automaatioseura.fi