Internationell verksamhet

Utskott som är speciellt inriktade på internationell verksamhet

Internationell verksamhet är en viktig del av alla sektioners och utskotts verksamhet Dessutom har sällskapet några utskott som är speciellt fokuserade på internationell verksamhet:

  • Utskottet för internationell aktivitet (koordinerar sällskapets internationella aktiviteter)
  • IMEKO-utskottet