Publikationer & bokhandel

Finlands Automationssällskap publicerar och säljer böcker om automation (på finska). Enbart en del av böckerna finns i näthandeln. En del av publikationerna finns gratis tillgängliga på nätet, och på sällskapets kansli finns en betydande samling av lånbar facklitteratur.

Automationssällskapet producerar tillsammans med Finlands Mät- och Reglertekniska förening en yrkestidning, Automaatioväylä. Tidningen publiceras sex gånger om året. Sällskapets medlemmar får tidningen som gratis medlemsförmån.

 

Länk till Automaatioväylä sidor: Automaatiovayla.fi (på finska).

Bekanta dig även med sällskapets Automaationsblogg (på finska).