Automaatiokoulutus Suomessa

Automaatiokoulutusta tarjoavat mm. seuraavat oppilaitokset: 

Aalto yliopisto
Arcada- Nylands svenska yrkeshögskola
Ekenäs TLA
Etelä-Karjalan AMK
Forssan TOL
Helsingin Ammattikorkeakoulu
Hämeen AMK
Högskolan på Åland
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän yliopisto 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Kemin TOL
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan AMK
Kokkolan TOL
Kuopion yliopisto
Kuopion yliopisto 
Kymenlaakson  AMK
Lahden ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Metropolia AMK
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun AMK
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Oulun yliopisto
Pohjois-Karjalan AMK
Riihimäen TOL
Rovaniemen  ammattikorkeakoulu
Saimaan AMK
Satakunnan AMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Svenska yrkeshögskolan
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Teknillinen korkeakoulu
Tekniska läroverket
TTY
Turun Ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto 
Vaasan ammattikorkeakoulu
Vaasan yliopisto 
Wärtsilän TOL/ei enää tällä nimellä
Ylivieskan TOL
Yrkeshögskolan Sydväst
Åbo Akademi