Energiajaos

Toiminta & tavoitteet | Johtokunta & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat

Energiajaos pyrkii monipuolisesti edistämään aatetta, alaa ja sillä toimivien intressejä. Näkyvintä toimintaa ovat teemapäivät, koulutustilaisuuden ja ekskursiot.

Ympäristövaikutukset, energiakaupan vapautuminen ja päästökauppa asettavat suuria haasteita tämän päivän energiateollisuudelle, ja automaatiolla on tärkeä rooli siinä, kuinka näihin haasteisiin kyetään vastaamaan. Esim. voimalaitosympäristö itsessään asettaa korkeat käytettävyys- ja turvallisuusvaatimukset käytettävän automaation tasolle.


Jaoksen teemat

Vuonna 1987 perustettu voimalaitosjaos (nykyinen Energiajaos) on Suomen Automaatioseuran pisimpään toiminnassa ollut jaos. Tavoitteena on alalla toimivien keskinäisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen, ylläpitää ja parantaa alan arvostusta, kansainvälisten yhteyksien luominen sekä voimalaitosautomaation tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen. Energiajaos seuraa aktiivisesti sovellusalueensa tutkimusta ja kehitystä sekä prosessitekniikan että automaation näkökulmasta.

Koulutustilaisuudet ja seminaarit

Jaosto järjestää koulutusta ja teemapäiviä ajankohtaisista aiheista sekä tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin kohteisiin. Teemapäivien aiheita ovat olleet mm. päästömittaukset, voimalaitosten prosessitietokonejärjestelmät, voimalaitosten turvallisuus, uudet polttomenetelmät, kehittyneet säätömenetelmät ja simulointi voimalaitoksissa, turbiinisäätö, kenttäinstrumentointi, kenttäväylät ja ydinvoimalaitosten automaatio, turvallisuus ja simulointi. Jaos on pyrkinyt lisäämään energia-alan kiinnostavuutta automaatiotekniikan opiskelijoiden keskuudessa järjestämällä tilaisuuksia teknillisillä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla. Tilaisuuksissa on esitelty Automaatioseuran toimintaa, kerrottu automaatioinsinöörin erilaisista toimenkuvista sekä esitelty voimalaitosten automaatiosovelluksia. Tapahtumista tiedotetaan sekä jäsenkirjeillä että Automaatioseuran www-sivuilla.


Johtokunta

Johtokunta  2022-2023

  • puheenjohtaja, Rami Siren, Insta Automation (2022–2024)
  • sihteeri, Mika Karbin, Turku Energia (2021–2023)
  • Matti Nikkola, Valmet Technologies (2021–2024)
  • Pirjo Nyberg, Neles (2021–2024)
  • Hanna Hiljanen, Endress+Hauser (2021–2024)
  • Ossi Juvonen, Helen Oy (2022 - 2025)
  • Mika Nuotio, Valmet Automaation, varajäsen (2022-2025)
  • Eero Kaartokallio, Lahti Energia Oy, varajäsen (2021–2024)
  • Pekka Koponen, varajäsen (2020–2023)
  • Tuula Ruokonen, Automaatiosäätiö, varajäsen (2020–2023)