Käynnissäpitotoimikunnan lyhyt historia

Kunnossapitotoimikunnan juuret juontavat Suomen Säätöteknillisen Seuran päätökseen perustaa kunnossapitokomitea. Silloin elettiin vuotta 1974 ja vetovastuun sai Tapani Ruotsalainen. Ensimmäisen vuoden päivänpolttava aihe oli yllätys, yllätys, ennakkohuollot. Komitea kokoontui kolme kertaa ja siinä olivat mukana lisäksi Kauko Kähkönen, Timo Karppinen ja Lauri Jauhola. Lopputuloksena oli kolme eri asteista ennakkohuoltomallia, jotka julkistettiin 1975 PohTO:n seminaarissa. Hallitusta vahvistettiin vielä Juhani Autiolla samana vuonna. 80- luvun aiheita olivat voimalaitosautomaation hyödyntäminen ja Automaation standardit ja suositukset. 80-luvun lopulla keskustelu kävi vilkkaana erilaisilla neuvottelu- ja kunnossapitopäivillä. 1982 komitean nimi muutettiin kunnossapitotoimikunnaksi ja varsinaisesti Suomen Automaatioseuran kunnossapitotoimikunta näki päivänvalon, kun Suomen Säätöteknillisestä Seurasta tuli 1991 Suomen Automaatioseura. Kunnossapitotoimikunnan puheenjohtajia ovat olleet Tapani Ruotsalainen, Jorma Johansson, Seppo Väisänen, Heikki Kangas, Jari Manninen ja Pertti Kukkola.  

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana kunnossapitotoimikunta järjesti neljä seminaaria. Vuonna 2001 aiheita olivat turvajärjestelmät, DCS:n tarjoamat avut prosessi- ja automaatiolaitteiden kunnossapitoon, SAP R/3, kenttäväyläpilotit ja kokemukset sekä vianhaku kenttäväylässä ja lopuksi e-business. Seuraava tilaisuus pidettiin 2003 ja aiheet olivat e-learning, ennakoiva kunnossapito, hälytysjärjestelmän hyödyntäminen kunnossapidossa, OPC tekniikka, langattomat verkot ja tietoturva, älykkäät kenttälaitteet ja tulevaisuuden järjestelmät sekä käyttökokemukset. Kolmas seminaari pidettiin 2004. Keskustelua käytiin kunnossapitostrategioista, prosessitietopankeista, automaation historiasta, ATEXista, simuloinnista, soodakattilan turva-automaatiosta, lämpökuvauksista ja lähi-IR teknologiasta. Neljäs seminaari pidettiin 2006. Aiheet liikkuivat päästömittauksista avoimen laitediagnostiikan kautta internet tekniikkaan unohtamatta käyttäjien kokemuksia. Uusina aiheina tuolloin olivat tuotantotehokkuuden mittaaminen, ihmisen kunnonvalvonta sykemittauksilla, uudet anturitekniikat ja moottorikaapelien hyödyntäminen tiedonsiirrossa, monimuuttujahistogrammit. Aiheet osoittavat, että ne ovat olleet kuhunkin ajanjaksoon liittyviä läheisiä kysymyksiä ja luennoitsijat ovat olleet oman alansa osaajia.

Vuonna 2011 uudet ajatukset kunnossapitotoimikunnan tärkeydestä nousivat esille ja niin toiminta päätettiin elvyttää uudestaan. Samassa yhteydessä otettiin uudeksi nimeksi käyttöön käynnissäpitotoimikunta. Keskeiseksi asiaksi linjattiin toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Toiminta painottui käynnissäpidon käytännön kokemusten tiedottamiseen Automaatioväylän artikkeleiden kautta.