Valmistuksenohjausjaos

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat |


Valmistuksenohjausjaos jakaa tietoa epäjatkuvien prosessien hallinnassa tarvittavista ratkaisuista kuten sekvenssiohjauksista, resepteistä ja tuotannon ajoituksesta


Miksi jaos on olemassa?

Nykyistä jaosta edeltävä Panosautomaatiojaosto perustettiin vuonna 1995, jolloin ANSI/ISA-88 Batch Control -standardi oli juuri julkaistu. Standardi yhtenäisti silloin sekavia panosautomaation käsitteitä. Toiminnallaan Panosautomaatiojaosto mm. edisti tietoutta standardisointityöstä. Nykyään suurilta automaatiojärjestelmätoimittajilta löytyy valmiita standardiin pohjautuvia tuotteita panosohjausjärjestelmän toteuttamiseen.
Vuonna 2008 jaosto vaihtoi nimeään, uusi nimi on Valmistuksenohjausjaosto (enlanniksi: Finnish MES Forum, lyhenne: FMF). Uuden jaoston toiminta keskittyy erityisesti tuotannon valmistuksenohjauksen toimintoihin. Näitä ovat tuotannon hallinta, aikataulutus ja seuranta, materiaalien, tuotetietojen ja tuotevarastojen hallinta sekä laadunvarmistukseen ja kunnossapitoon liittyvät toiminnot, sekä edellä mainittujen reaaliaikainen raportointi. Tuotantolaitosten toiminnallisessa hierarkiassa MES-järjestelmät ja valmistuksenohjauksen toiminnot sijoittuvat toiminnanohjausjärjestelmien ja automaatiojärjestelmien välimaastoon.

Jaoston toimintaperiaatteet

Toiminnan keskeinen kohderyhmä ovat MES-järjestelmien parissa toimivat henkilöt, joiden työnantajina voivat olla esim. teollisuusyritykset, suunnittelutoimistot, automaatiojärjestelmien valmistajat sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Jaosto keskittyy valmistavaan teollisuuteen, muun muassa kemian-, lääke-, elintarvike-, teräs- ja paperiteollisuuteen mukaan lukien pk-sektori.

Jaosto toimii avoimena, puolueettomana ja hyödyllistä tietoa tarjoavana keskustelu- ja asiantuntijafoorumina. Sen tavoite on syventää suomalaisen osaamisen tasoa. Toimintamuotona ovat esim. teemapäivät, tutustumismatkat, konferenssit, kehitysprojektit, kirjojen ja artikkelien laatiminen sekä yhteydenpito kansainvälisiin yhteistyöorganisaatioihin.

 

Hallitus

 • Antti Varis (Roima), puheenjohtaja, antti.varis [at] roimaint.com
 • ​Kari-Pekka Pitkanen (Deloitte)
 • Tomi Nurmi (Delfoi)
 • Mikko Rahikainen (CGI)
 • Juha Välimaa (ABB) 
 • Pasi Lehtinen (Neste) 
 • Ville Keskinen (Leanware)
 • Tiina Lehtovirta (HKScan)
 • David Hästbacka (Tampereen Yliopisto)
 • Ville Nissinen (Outotec) 
 • Mikko Ojala (Valmet Automotive)