Valmistuksenohjausjaos

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat |


Valmistuksenohjausjaosto jakaa tietoa epäjatkuvien prosessien hallinnassa tarvittavista ratkaisuista kuten sekvenssiohjauksista, resepteistä ja tuotannon ajoituksesta


Miksi jaosto on olemassa?

Nykyistä jaostoa edeltävä Panosautomaatiojaosto perustettiin vuonna 1995, jolloin ANSI/ISA-88 Batch Control -standardi oli juuri julkaistu. Standardi yhtenäisti silloin sekavia panosautomaation käsitteitä. Toiminnallaan Panosautomaatiojaosto mm. edisti tietoutta standardisointityöstä. Nykyään suurilta automaatiojärjestelmätoimittajilta löytyy valmiita standardiin pohjautuvia tuotteita panosohjausjärjestelmän toteuttamiseen.
Vuonna 2008 jaosto vaihtoi nimeään, uusi nimi on Valmistuksenohjausjaosto (enlanniksi: Finnish MES Forum, lyhenne: FMF). Uuden jaoston toiminta keskittyy erityisesti tuotannon valmistuksenohjauksen toimintoihin. Näitä ovat tuotannon hallinta, aikataulutus ja seuranta, materiaalien, tuotetietojen ja tuotevarastojen hallinta sekä laadunvarmistukseen ja kunnossapitoon liittyvät toiminnot, sekä edellä mainittujen reaaliaikainen raportointi. Tuotantolaitosten toiminnallisessa hierarkiassa MES-järjestelmät ja valmistuksenohjauksen toiminnot sijoittuvat toiminnanohjausjärjestelmien ja automaatiojärjestelmien välimaastoon.

Jaoston toimintaperiaatteet

Toiminnan keskeinen kohderyhmä ovat MES-järjestelmien parissa toimivat henkilöt, joiden työnantajina voivat olla esim. teollisuusyritykset, suunnittelutoimistot, automaatiojärjestelmien valmistajat sekä tutkimus- ja oppilaitokset. Jaosto keskittyy valmistavaan teollisuuteen, muun muassa kemian-, lääke-, elintarvike-, teräs- ja paperiteollisuuteen mukaan lukien pk-sektori.

Jaosto toimii avoimena, puolueettomana ja hyödyllistä tietoa tarjoavana keskustelu- ja asiantuntijafoorumina. Sen tavoite on syventää suomalaisen osaamisen tasoa. Toimintamuotona ovat esim. teemapäivät, tutustumismatkat, konferenssit, kehitysprojektit, kirjojen ja artikkelien laatiminen sekä yhteydenpito kansainvälisiin yhteistyöorganisaatioihin.

 

Hallitus

 • Antti Varis, Roima Intelligence, antti.varis@roimaint.com, pj 
 • Antto Shemeikka, Algol
 • Tomi Nurmi, Delfoi
 • David Hästbacka, TTY
 • Juha Välimaa, ABB
 • Mikko Paakkolanvaara, Outotec
 • Mikko Orava, Parker
 • Pasi Lehtinen, Neste
 • Aino Nenonen, Kokkikartano
 • Simo Pylkkänen, Andritz / Savonlinna Works, vpj
 • Tiina Lehtovirta, HKScan
 • Kari-Pekka Pitkänen, Deloitte
 • Ville Keskinen, Leanware