Käynnissäpitotoimikunta

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt  | Dokumentit & tiedostot  | Tapahtumat | 

 

Toimikunnan tavoitteena on tuoda esille käynnissäpidon uusia mahdollisuuksia, edistää käynnissäpidon parhaiden käytäntöjen leviämistä suomalaiseen teollisuuteen, tiedottaa käynnissäpidon käytännön kokemuksista Automaatioväylän ja muiden medioiden kautta sekä järjestää käynnissäpidon tilaisuuksia ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Käynnissäpito ylläpitää tehokkaan tuotannon edellytyksiä. Perinteistä kunnossapitoa tuetaan parantamalla laitteiden suunnittelutietojen ja käynninaikaisen kuntotietojen saatavuutta. Digitaalisuuden murroksessa teknisen tiedon hallinta on vahvistanut asemiaan käynnissäpidon ytimessä tehtaan sisäisissä toiminnoissa ja ulkoisten kumppaneiden kanssa tapahtuvissa toiminnoissa sekä erityisesti käyttövarmuuden kehittäjänä. Käynnissäpidon automatisointi on entistä vahvemmin käynnissäpitotoimikunnan toiminnan keskiössä.

Tehtaan sisäisten toimintojen näkökulmasta teknisten tietojen luotettavuus ja ylläpidettävyys ovat käynnissäpidon ja käyttövarmuuden ”takuumiehenä”. Verkottuva toiminta suunnittelussa, hankinnassa, käyttöönotossa, suorituskyvyn tai kunnonvalvonnan seurannassa  jne. edellyttää tehokasta, turvallista ja riskitöntä tiedon jakamista yritysverkostoissa. Se edellyttää käynnissäpitoon liittyvien yhteistyöprosessien kehittämistä yritysten ja yritysverkostojen kesken. Toimintaprosessien automaation kautta saavutetaan suoria kustannussäästöjä ja pystytään nopeuttamaan käynnissäpidon työnkulkuja sekä projektien läpimenoaikoja. Käynnissäpidon kehitys nojautuu voimakkaasti kansainvälisten sekä kansallisten standardien hyödyntämiseen, joten tulevaisuuden toiminnassaan käynnissäpitotoimikunta hakee yhteistyöyhteyksiä myös teollisten intressiryhmien ja standardointitahojen kanssa.

Toimikunnassa ovat tällä hetkellä Heikki Kangas Stora Enso Imatra, Jari Manninen Neste Porvoo, Arto Marttinen (vpj) Bixaco ja THTH ry Helsinki, Jari Kanasaari SSAB Raahe, Mikko Marttinen Stora Enso Imatra, Tatu Pekkarinen Caverion Vantaa, Jaakko Pottala SSAB Raahe, Samuli Bergman Neste Porvoo ja Pertti Kukkola (pj) Stora Enso Helsinki

Toimikunnan lyhyt historia


Hallitus

  • Pertti Kukkola, puheenjohtaja, sihteeri, Stora Enso Oyj, p. 040 192 0784     
  • Martti Hakonen, tekninen toimittaja, p. 0400 448 245    
  • Jari Manninen, Neste Oyj, p. 050 458 2558     
  • Arto Marttinen, Bixaco Oy, p. 0400 442 868   
  • Mikko Marttinen, Stora Enso Oyj, p. 050 317 0835  
  • Tatu Pekkarinen, Caverion Oy, p. 050 390 3124
  • Jaakko Pottala, SSAB Oy, p. 050 314 2949
  • Samuli Bergman, Neste Oyj, p. 050 458 7532