Käynnissäpitotoimikunta

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt  | Dokumentit & tiedostot  | Tapahtumat | 

 

Toimikunta järjestää käynnissäpidon tilaisuuksia sekä antaa asiantuntijalausuntoja.

Kunnossapitotoimikunnan juuret juontavat Suomen Säätöteknillisen Seuran päätökseen perustaa kunnossapitkomitea. Silloin elettiin vuotta 1974 ja vetovastuun sai Tapani Ruotsalainen. Ensimmäisen vuoden päivänpolttava aihe oli yllätys, yllätys, ennakkohuollot. Komitea kokoontui kolme kertaa ja siinä olivat mukana lisäksi Kauko Kähkönen, Timo Karppinen ja Lauri Jauhola. Lopputuloksena oli kolme eri asteista ennakkohuoltomallia, jotka julkistettiin 1975 PohTO:n seminaarissa. Hallitusta vahvistettiin vielä Juhani Autiolla samana vuonna. 80- luvun aiheita olivat voimalaitosautomaation hyödyntäminen ja Automaation standardit ja suositukset. 80-luvun lopulla keskustelu kävi vilkkaana erilaisilla neuvottelu- ja kunnossapitopäivillä. 1982 komitean nimi muutettiin kunnossapitotoimikunnaksi ja varsinaisesti Suomen Automaatioseuran kunnossapitotoimikunta näki päivänvalon, kun Suomen Säätöteknillisestä Seurasta tuli 1991 Suomen Automaatioseura. Kunnossapitotoimikunnan puheenjohtajia ovat olleet Tapani Ruotsalainen, Jorma Johansson, Seppo Väisänen, Heikki Kangas ja Jari Manninen.  

Vuodesta 2000 kunnossapitotoimikunta on pitänyt neljä eri seminaaria. Huhtikuussa 2001 aiheita olivat turvajärjestelmät, DCS:n tarjoamat avut prosessi- ja automaatiolaitteiden kunnossapitoon, SAP R/3, kenttäväyläpilotit ja kokemukset sekä vianhaku kenttäväylässä ja lopuksi e-business. Seuraava tilaisuus pidettiin helmikuussa 2003 ja aiheet olivat e-learning, ennakoiva kunnossapito, hälytysjärjestelmän hyödyntäminen kunnossapidossa, OPC tekniikka, langattomat verkot ja tietoturva, älykkäät kenttälaitteet ja tulevaisuuden järjestelmät sekä käyttökokemukset. Kolmas 2000 luvun seminaari pidettiin maaliskuussa 2004. Keskustelua käytiin kunnossapitostrategioista, prosessitietopankeista, automaation historiasta, ATEXista, simuloinnista, soodakattilan turva-automaatiosta, lämpökuvauksista ja lähi-IR teknologiasta. Viimeisin kunnossapitotoimikunnan pitämä seminaari pidettiin huhtikluussa 2006. Aiheet liikkuivat päästömittauksista avoimen laitediagnostiikan kautta internet tekniikkaan unohtamatta käyttäjien kokemuksia. Uusina aiheina olivat tuotantotehokkuudeen mittaaminen, ihmisen kunnonvalvonta sykemittauksilla, uudet anturitekniikat ja moottorikaapelien hyödyntäminen tiedonsiirrossa, monimuuttujahistogrammit. Aiheet osoittavat, että ne ovat olleet kuhunkin ajanjaksoon liittyviä läheisiä kysymyksiä ja luennoitsijat ovat olleet oman alansa osaajia.

Tämän jälkeen kunnossapitotoimikunta onkin elänyt hiljaiseloa vuoden 2011 syksyyn asti. Liekö syynä hiljaisuuteen ollut kiireet ja töiden paljous, mutta uudet ajatukset kunnossapitotoimikunnan tärkeydestä nousivat esille ja niin toiminta päätettiin elvyttää uudestaan.
 
Syksyllä 2011 toimikunta järjestäytyi uudestaan osin vanhan toimikunnan henkilöstöllä ja uudistettuna muutamalla uudella henkilöllä. Toimikunnassa ovat tällä hetkellä Heikki Kangas Stora Enso Imatra, Jari Manninen Neste Oil Porvoo, Arto Marttinen (vpj) Collaxion Helsinki, Jari Kanasaari Ruukki Metals Raahe ja Pertti Kukkola (pj) Efora Helsinki.  Toimikunta on linjannut tulevaisuuden tärkeimmäksi asiaksi toiminnan jatkuvuuden. Artikkeleita tullaan kirjoittamaan Automaatioväylään ja keskustelua automaatiokunnossapidosta tullaan käymään eri medioissa. Mielellään otetaan myös aiheita jäsenkunnalta, joten yhteyttä vaan jäseniin, niin saadaa asioita eteenpäin. Seminaareja suunnitelaan joko Automaatiojaoksien seminaarien yhteyteen tai Kunnossapitoyhdistyksen seminaarien yhteyteen. Toimikunnan henkilöiden yhteystiedot löytyvät seuran internetsivuilta.


Hallitus

  • Pertti Kukkola, puheenjohtaja, sihteeri, Efora Oy, p. 040 192 0784     
  • Martti Hakonen, Omnipress, p. 0400 448 245
  • Jari Kanasaari, Ruukki Metals Oy, p. 040 557 8934
  • Heikki Kangas, Stora Enso Oyj, p. 040 746 7577     
  • Jari Manninen, Neste Oil Oyj, p. 050 458 2558     
  •  Arto Marttinen, Collaxion Oy, p. 0400 442 868