Käynnissäpitotoimikunta

Toiminta & tavoitteet | Yhteyshenkilöt  | Dokumentit & tiedostot  | Tapahtumat

 

Toimikunnan tavoitteena on tuoda esille käynnissäpidon uusia mahdollisuuksia, edistää käynnissäpidon parhaiden käytäntöjen leviämistä suomalaiseen teollisuuteen, tiedottaa käynnissäpidon käytännön kokemuksista Automaatioväylän ja muiden medioiden kautta sekä järjestää käynnissäpidon tilaisuuksia ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Käynnissäpito ylläpitää tehokkaan tuotannon edellytyksiä. Perinteistä kunnossapitoa tuetaan parantamalla laitteiden suunnittelutietojen ja käynninaikaisen kuntotietojen saatavuutta. Digitaalisuuden murroksessa teknisen tiedon hallinta on vahvistanut asemiaan käynnissäpidon ytimessä tehtaan sisäisissä toiminnoissa ja ulkoisten kumppaneiden kanssa tapahtuvissa toiminnoissa sekä erityisesti käyttövarmuuden kehittäjänä. Käynnissäpidon automatisointi on entistä vahvemmin käynnissäpitotoimikunnan toiminnan keskiössä.

Tehtaan sisäisten toimintojen näkökulmasta teknisten tietojen luotettavuus ja ylläpidettävyys ovat käynnissäpidon ja käyttövarmuuden ”takuumiehenä”. Verkottuva toiminta suunnittelussa, hankinnassa, käyttöönotossa, suorituskyvyn tai kunnonvalvonnan seurannassa  jne. edellyttää tehokasta, turvallista ja riskitöntä tiedon jakamista yritysverkostoissa. Se edellyttää käynnissäpitoon liittyvien yhteistyöprosessien kehittämistä yritysten ja yritysverkostojen kesken. Toimintaprosessien automaation kautta saavutetaan suoria kustannussäästöjä ja pystytään nopeuttamaan käynnissäpidon työnkulkuja sekä projektien läpimenoaikoja. Käynnissäpidon kehitys nojautuu voimakkaasti kansainvälisten sekä kansallisten standardien hyödyntämiseen, joten tulevaisuuden toiminnassaan käynnissäpitotoimikunta hakee yhteistyöyhteyksiä myös teollisten intressiryhmien ja standardointitahojen kanssa.

Toimikunnassa ovat tällä hetkellä Mikko Ahonen, Fazer Makeiset, Lahti; Samuli Bergman, Neste, Porvoo, Pertti Kukkola, MKCO Kukkola, Helsinki; Jari Manninen, Neste, Porvoo; Arto Marttinen (vpj), Bixaco ja THTH ry, Helsinki; Mikko Marttinen, Stora Enso, Imatra; Tatu Pekkarinen (pj 1.6.2022 alkaen), AFRY, Vantaa ja Jaakko Pottala, SSAB, Raahe.

Toimikunnan lyhyt historia


Toimikunta

  • Tatu Pekkarinen, puheenjohtaja, sihteeri, AFRY Finland Oy, p. 050 390 3124
  • Arto Marttinen, Bixaco Oy/THTH ry, p. 0400 442 868  
  • Mikko Ahonen, Fazer Makeiset Oy, p. 040 550 7476
  • Samuli Bergman, Ferroman Engineering Oy, p. 050 458 7532
  • Pertti Kukkola, MKCO Kukkola, p. 040 192 0784      
  • Jari Manninen, Neste Oyj, p. 050 458 2558     
  • Mikko Marttinen, Stora Enso Oyj, p. 050 317 0835  
  • Jaakko Pottala, SSAB Oy, p. 050 314 2949