Turvallisuusjaos ASAF

Toiminta & tavoitteet | Johtokunta & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat

Turvallisuusjaoksen tavoitteena on edistää automaattisten prosessien ja järjestelmien turvallisuutta.

Automaation käyttöönotolla voidaan edistää turvallisuutta usein paremmin kuin perinteisillä menetelmillä tai jälkikäteisellä työsuojelulla, mutta toisaalta automaatioon voi liittyä myös uusia vaaratekijöitä. Keskeinen kysymys automaation turvallisuudessa on turvatoimintojen toteuttaminen ohjelmoitavien elektronisten järjestelmien avulla sekä langattoman ja etäohjauksen turvallisuus.

Automaation turvallisuuteen kiinnitetään nykyisin paljon huomiota monilla eri aloilla. Turvallisuusjaoston tarkoituksena on kehittää yhteistoimintaa ja koota yhteen automaation turvallisuusasiantuntemusta eri tahoilta.

Jaoston lähtökohtana on automaatiojärjestelmien henkilöturvallisuus. Keskeisiä teemoja ovat:

 • riskin arviointi
 • turvallisuuden eheyden tasot
 • turvallisuuden hallintajärjestelmät
 • käyttöliittymät
 • turvajärjestelmät ja -laitteet
 • turvallisuuteen liittyvät säädökset ja standardit
 • automaation laatu
 • automaation tietoturva
 • kelpoistus ja sertifiointi
 • koulutus.

Jaoston tavoitteena on edistää automaation turvallisuutta

 • syventämällä jäsentensä ammattitaitoa
 • auttamalla eri sovellusalueille kehittyneiden ratkaisujen siirtymistä laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön sekä
 • tekemällä suomalaista automaation turvallisuusosaamista kansainvälisesti tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto voi

 • järjestää esitelmä-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumis- ja kokousmatkoja alaa edustaviin kohteisiin
 • osallistua aiheeseen liittyvien selvitysten ja kehityshankkeiden toteuttamiseen sekä myös julkisen rahoituksen tuella tapahtuvaan kehitystyöhön
 • olla seuran välityksellä yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa
 • antaa lausuntoja jaoston toimialaa ja jäsenkuntaa koskevissa kysymyksissä
 • laatia ja välittää automaation turvallisuuteen liittyvää kirjallisuutta
   

ASAF Turvallisuusjaos esittäytyy -artikkeli Automaatioväylä-lehden numerossa 4/2021

Johtokunta 

 • Sami Matinaho (Neste), puheenjohtaja
 • Antti Pakonen (VTT), sihteeri
 • Ari Kuisma (JAMK)​​
 • Jere Luukkanen (Fortum)
 • Tapio Nikola (Flootech)
 • Matti Raninen (Kiwa Inspecta) 
 • Santtu Saukkonen (Neste)
 • Juha Turunen (Mipro) 
 • Marko Varpunen (Trustiikki)
 • Antti Välimäki (TAMK)

 

Tunnelmia ASAF Turvallisuusjaoksen ohjelmasta Teknologia22 -tapahtuman Tech Corner -lavalla toukokuussa 2022