Tietosuojaseloste- ja -periaatteet

Suomen Automaatioseura ry noudattaa tietosuojakäytännöissään lakia, asetusta ja hyviä käytäntöjä.

SIMS 2020, Conference on Modelling and Simulation, Virtual Conference 22 - 24 September 2020
Finnish Society of Automation/Automation Support use your registration information only for administering your participation in this event. 

Suomen Automaatioseura ry
Suomen Automaatioseura ry:n tietosuojaseloste
Suomen Automaatioseura ry:n tietosuojaperiaatteet
Ilmoitus SAS:n tietosuojaselosteesta ja -periaatteista – kirje jäsenistölle


IEEE International Conference on Industrial Informatics, INDIN’19 -kongress:
IEEE Privacy Policy
https://www.ieee.org/security-privacy.html
IEEE Event Terms and Conditions
https://www.ieee.org/conferences/event-terms-and-conditions.html