Rakennusautomaatiojaos – BAFF

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat | 


Suomen automaatioseuran rakennusautomaatiojaos BAFF (Building Automation Forum in Finland) on ammatillinen yhteisö, joka pyrkii edistämään rakennusautomaation ratkaisujen, hyötyjen ja toteutusten tunnettuutta hyödyntäjien ja ammattikunnan keskuudessa.

Rakennusautomaatio on automaation osa-alue, jolla on omat ominaispiirteensä. Rakennusautomaatio on työkalu, jolla vaikutetaan rakennusten sisäilmastoon ja valaistukseen sekä laajasti tulkiten myös rakennusten turvallisuuteen. Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennuksen teknisiä laitteita ja pyritään optimoimaan energiankulutus, laitteiden kuluminen, melu ja maksimoimaan laitteiden käytöstä saatavat hyödyt.

BAFF tarjoaa puitteet alan ajankohtaisille keskusteluille ja pohdinnoille ja pyrkii jatkossa julkaisemaan uudistetuilla web-sivustoillaan jäsenistönsä kirjoittamia artikkeleita. SAS:n puitteet tarjoavat jaostolle ammatillisen viitekehyksen, jossa rakennusautomaatio nähdään osana muuta automaatiota. Rakennusautomaation kehittämisessä on vuonna 2009 perustetun Rakennusautomaation ja ohjauksen foorumin puitteissa kehitetty linjausta koko rakennusautomaation tulevaisuudesta ja yhteistoiminnasta alan vaikuttajien kesken.

Toimintakausi on jaoston kolmastoista toimintakausi. Tärkein jäsentapahtuma on keväisin järjestettävä vuosiseminaari, johon tänä vuonna otti osaa noin 170 henkilöä.

Toiminta kohdistuu seuraaville pääalueille:

1. vuosiseminaari
2. jäsentoiminta
3. koulutus
4. kehitysteema
5. yhteistyö

Jäsenyys BAFFin kaltaisessa ammatillisessa yhteisössä on vapaaehtoista, ja näin ollen myös kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja alalla vallitsevaan ammattihenkeen. Johtokunta toivoo, että jäsenistö olisi aktiivista ja aloitteellista sen suhteen, mitä pitäisi saada aikaan ja miten se saadaan tapahtumaan. Vapaaehtoistoiminnassa ja automaatiossa on se yhteinen ominaisuus, että molemmissa tehdään vain se, mikä on välttämätöntä, että kaikki tapahtuisi itsestään. Johtokunta toivoo ajatuksia, ideoita ja palautetta keskittymisalueilta ja toimii niiden edistämiseksi.

Toiminta osana Suomen automaatioseuraa tarjoaa luontevan mahdollisuuden pitää yhteyttä automaatiokentän muihin aloihin ja seurata, mitä hyviä ratkaisuja niillä on käytössä. Esimerkiksi turvallisuus- ja simulointijaoksen sekä OPC-toimikunnan aihealueet sivuavat rakennusautomaatiota. Vastavuoroisesti BAFFin ratkaisut ovat muiden hyödynnettävissä soveltuvin osin. Rakennusautomaation ratkaisut ovat tunnetusti erittäin kustannustehokkaita ja niiden käyttäjäkunta on kattava. Jokainen käyttää niitä lähes päivittäin.

 

Toimikunta:

  • Tero Mehtälä, puheenjohtaja

  • Martti Maununen, Belimo Finland Oy, sihteeri, varapuheenjohtaja

  • Timo Meri, Assemblin Oy

  • Sauli Syrjänen, Koja Oy

  • Rami Hursti, Granlund Oy

  • Markus Ilander, Danfoss Drives

  • Ari-Pekka Keränen, Ramboll Finland Oy

  • Riikka Soitinaho, opiskelija, Aalto-yliopisto