Simulointijaos (Finnish Simulation Forum, FinSim)

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat | 


Simulointijaosto syventää jäsentensä ammattitaitoa ja simuloinnin tuntemusta sekä auttaa eri sovellusalueilla kehittyneiden ratkaisujen siirtymistä laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön. Tarkoituksena on tehdä suomalaista simulointiosaamista kansainvälisesti tunnetuksi.

Simuloinnin tarjoamat mahdollisuudet erilaisissa sovelluksissa ovat tietotekniikan kehityksen myötä laajentuneet erittäin voimakkaasti. Simulointia voidaan käyttää suunnittelussa, ennustamisessa, säädössä ja muussa päätöksenteossa toimialasta riippumatta. Kaikilla näillä alueilla simulointiin liitetään mm. älykkäitä menetelmiä. Simulointi integroituu yhä kiinteämmin muihin järjestelmiin. Suomessa on laajasti erittäin korkeatasoista ja monipuolista kokemusta ja tietämystä simuloinnista ja sen soveltamisesta. Kehitys on viime vuosina vienyt yhä selvemmin teollisuusala- ja sovelluskohtaisiin ratkaisuihin, joilla voisi kuitenkin olla myös laajempaa käyttöä.

Yhteistyön organisoimiseksi on perustettu simulointijaosto (Finnish Simulation Forum, FinSim), jonka tavoitteena on syventää jäsentensä ammattitaitoa ja simuloinnin tuntemusta, auttaa eri sovellusalueilla kehittyneiden ratkaisujen siirtymistä laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön sekä tehdä suomalaista simulointiosaamista kansainvälisesti tunnetuksi. Jaosto voi osallistua myös julkisen rahoituksen tuella tapahtuvaan kehitystyöhön.

Jaosto toimii avoimena, puolueettomana ja hyödyllistä tietoa tarjoavana keskustelufoorumina. Toimintamuotoja ovat teemapäivät, tutustumisvierailut, konferenssit, kehitysprojektit, kirjojen ja artikkeleiden laatiminen ja välittäminen sekä oma lehti. Keskeisenä tiedotuskanavana tulee toimimaan jaoston www-sivu, johon sisällytetään mm. toimintaan liityvät uutiset, artikkelit ja kansainvälisten yhteyksien linkit. Jaosto on yhteistoiminnassa muiden samalla alalla toimivien kotimaisten ja kansainvälisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa sekä antaa lausuntoja simuloinnista erilaisissa järjestelmissä ja sen käytöstä automaatiossa.

Kansainvälisten yhteyksien on suunniteltu olevan keskeisessä asemassa jaoston toiminnassa. Ne organisoidaan mm. siten, että simulointijaoksen jäsenet ovat samalla täysivaltaisia Scandinavian Simulation Societyn (SIMS) jäseniä. SIMS on puolestaan EUROSIMin (Federation of European Simulation Societies) ainoa jäsenjärjestö Pohjoismaiden alueella.

Näiden organisaatioiden kautta saadaan merkittäviä jäsenetuja:

1) EUROSIMin virallisen jäsenlehden Simulation Notes Europe (SNE), jota julkaisee Argesim , tilausmaksu sisältyy jaoksen SIMSille maksamaan jäsenmaksuun

2) tuntuvan alennuksen EUROSIMin tieteellisen aikakauslehden Simulation Practice and Theory (SIMPRA) tilausmaksusta (SIMPRAn julkaisija on Elsevier)

3) alennuksen (n. 10 %) SIMSin järjestämien kokousten osallistumismaksuista; SIMS järjestää vuosittain simulointikonferenssin: 2000 Tanska (Lyngby), 2001 Norja (Porsgrunn), 2002 Suomi (Oulu), 2003 Ruotsi (Västerås), 2004 Tanska (Lungby), 2005 Norja (Trondheim), 2006 Suomi (Oulu), 2007 Ruotsi (Göteborg), 2008 Norja (Oslo), 2009 Tanska (Fredericia), 2010 Suomi (Oulu), 2011 Ruotsi (Västerås), 2012 Islanti (Reykjavik), 2013 Norja (Bergen), 2014 Tanska (Ålborg). Lisätietoja

Seuraava Linköpingissä lokakuussa 2015 pidettävä SIMS 2015 –konferenssi on jo 56. sarjassaan.
4) alennuksen (n. 10 %) EUROSIMin ja sen jäsenjärjestöjen järjestämien kokousten osallistumismaksuista EUROSIM järjestää kolmen vuoden välein kongressin: 1992 Capri, 1995 Wien, 1998 Helsinki, 2001 Delft, 2004 Pariisi, 2007 Ljubjana, 2010 Praha ja 2013 Cardiff. Lisätietoja, Seuraava OULUSSA 13.-16.9.2016 pidettävä kongressi on 9. sarjassaan. Konferenssisarjaan kuuluu vuosittainen EUROSIM-konferenssi: ensimmäinen oli 2008 Cambridgessa. Mathmod-konferenssi kuuluu tähän sarjaan: seuraava järjestetään helmikuussa 2015 Wienissä. Linkkejä EUROSIMin ja sen jäsenjärjestöjen tapahtumiin löytyy Tapahtumakalenterista

5) SIMSin jäsensivut internetissä

6) SIMSin postituslistat

7) täysivaltainen äänioikeus SIMSin vuosikokouksissa

8) alennuksia SIMSin jäsenjärjestöjen tilaisuuksista eri Pohjoismaissa.

Jaoston jäseneksi hyväksytään jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, joka ilmoittautuu jäsenluetteloon merkitsemistä varten. Jaoston jäsenyys on maksuton Suomen Automaatioseura ry:n jäsenille. Jaoston jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilöitä, jotka eivät ole Automaatioseuran jäseniä. Nämä jaoston jäsenet ovat postituslistalla ja voivat osallistua jaoston kokouksiin, mutta he eivät voi ladata Simulation Notes Europe (SNE) –lehden high quality -versiota.

Huom! Ohjeet lähetään jäsenille käyttäen jäsenrekisterissä olevia tietoja.


Hallitus

  • Jari Ruuska, Oulun yliopisto, puheenjohtaja
  • Timo Ahola, Outokumpu Stainless Oy 
  • Esko Juuso, Oulun yliopisto, sihteeri
  • Yrjö Majanne, Tampereen yliopisto