OPC-toimikunta

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit ja tiedostot | Tapahtumat

OPC -toimikunnan tavoitteena on edistää suomalaista automaatioalan opetusta, tutkimusta ja yritystoimintaa jakamalla tietoa OPC-järjestön toiminnasta ja spesifikaatioista, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä osallistumalla mahdollisuuksien mukaan OPC-spesifikaatioiden kommentointiin ja laadintaan.
Taustatietoa

OPC-spesifikaatioita laativa OPC-järjestö (OPC-foundation) on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka jäseninä on yli 300 automaatioalan yritystä ympäri maailmaa sisältäen kaikki merkittävät automaatiojärjestelmien ja automaatioinstrumenttien valmistajat.

Järjestön tavoitteena on laatia avoimia määrittelyjä automaatiosovellusten integrointiin ja prosessidatan siirtoon. Nykyiset OPC-määrittelyt ovatkin saavuttaneet de-facto aseman tiedonsiirrossa automaatiosovellusten välillä.

Tunnetuimmat määrittelyt ovat DA (Data access), A&E (Alarms and Events) ja HDA (Historical Data Access). Näistä DA on tarkeitettu tosiaikaisen prosessidatan siirtoon prosessilaitteista ja ohjausjärjestelmistä. A&E on tarkoitettu hälytys ja tapahtumatietojen välittämiseen ja HDA puolestaa on tarkoitettu historiatietojen siirtoon. Edellämainuttujen määritelmien lisäksi OPC on määritellyt myös joukon muita rajapintoja.

Tällä hetkellä OPC on työstämässä uutta OPC Unified Architecture määrittelyä, jonka tarkoituksena on yhdistää kaikki edelliset määrittelyt yhteisen rajapinnan taakse. Lisäksi uudessa määrittelyssä on keskitytty järjestelmien yhteensopivuuden, luotettavuuden ja skaalautuvuuden parantamiseen. Edellä mainittujen lisäksi OPC-UA, pohjautuen webservices tekniikoihin, poistaa vanhojen OPC-rajapintojen Microsoft COM riippuvuuden.


Toimikunta

  • Jouni Aro, puheenjohtaja, Prosys OPC Oy, 050 505 0313
  • Ilkka Seilonen, sihteeri, Aalto yliopisto
  • David Hästbacka, Tampereen yliopisto 
  • Mika Karaila, Valmet
  • Tommi Karhela, Semantum
  • Esa Kiuru, Beckhoff
  • Tomi Lahti, NAPCON 
  • Jukka Pirinen, Brightly Works
  • Veli-Pekka Salo, Wapice