OPC-toimikunta

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit ja tiedostot | Tapahtumat

OPC-toimikunnan tavoitteena on edistää suomalaista automaatioalan opetusta, tutkimusta ja yritystoimintaa jakamalla tietoa OPC-standardista ja sen sovelluksista. Toimikunta järjestää vuosittain OPC Day Finland -tapahtuman ja toimikunnalla on hyvät yhteydet maailman laajuiseen OPC Foundation -järjestöön, jonka puittiessa standardia kehitetään. OPC Foundation järjestää myös vastaavia tapahtumia eri puolilla maailmaa, saaden inspiraatiota ja tukea suomalaisen OPC-toimikunnan toiminnasta, joka on jatkunut jo vuodesta 2003.


Taustatietoa

OPC Foundation on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka jäseninä on yli 800 automaatioalan yritystä ja tutkimusorganisaatiota ympäri maailmaa sisältäen kaikki merkittävät automaatiojärjestelmien ja automaatioinstrumenttien valmistajat. Järjestön tavoitteena on laatia avoimia määrittelyjä automaatiosovellusten integrointiin ja prosessidatan siirtoon.

Alkuperäiset OPC-määrittelyt on laadittu 1990-luvulla ja niitä kutsutaan nykyään nimellä OPC Classic. Nämä pohjautuvat Microsoft Windows -pohjaiseen teknologiaan. Myös alkuperäinen lyhenne, OPC (OLE for Process Control) juontaa juurensa Microsoftin teknologiaan: OLE ((Object Linking and Embedding), COM (Component Object Model) ja DCOM (Distributed COM) ovat Windows-käyttöjärjestelmissä käytettäviä teknologioita, joiden avulla eri sovellukset voivat vaihtaa tietoa keskenään. OPC:n idea onkin tarjota standardirajapinta, jonka yli sovellukset voivat tarjota mittaus- ja ohjaustietoa muille sovelluksille valmistajista ja erilaisista teollisuusprotokollista riippumatta.

Tunnetuimmat OPC Classic -määrittelyt ovat DA (Data Access), A&E (Alarms and Events) ja HDA (Historical Data Access). Näistä DA on tarkoitettu tosiaikaisen prosessidatan siirtoon prosessilaitteista ja ohjausjärjestelmistä. A&E on tarkoitettu hälytys- ja tapahtumatietojen välittämiseen ja HDA puolestaan on tarkoitettu historiatietojen siirtoon.

OPC Classic on vakiinnuttanut asemansa teollisuudessa ja sitä käyttäviä sovelluksia on laajasti etenkin SCADA- ja MES-järjestelmissä. Teknologian käyttö on kuitenkin rajattu käytännössä Windows-tietokoneisiin ja suljettuihin paikallisverkkoihin.

OPC Foundation onkin kehittänyt vuodesta 2005 alkaen pääsääntöisesti uutta OPC UA (Unified Architecture) -teknologiaa, joka korvaa OPC Classicin ja pohjautuu TCP-kommunikaatioon, mikä mahdollistaa sen toteuttamisen ja käyttämisen erilaisilla tietoteknisillä alustoilla, sulautetuista ohjaimista pilvipalveluihin. OPC UA sisältää vanhojen OPC Classic -määrittelyjen mukaiset datansiirto-ominaisuudet, mutta laajentaa näitä sisäänrakennetulla tietoturvalla ja semanttisella mallinnuskielellä, mikä mahdollistaa myös erilaisten teollisuusstandardien toteuttamisen OPC UA:n avulla. Monet järjestöt, kuten PLCopen, Platform Industrie 4.0, NAMUR, umati (Universal Machine Tool Interface) ja OPAF (Open Process Automation Forum) ovatkin ottaneet OPC UA:n oman standardointinsa ytimeen ja 2020-luvulla voidaan odottaa teollisuudessa päästävän laitteiden- ja koneiden toiminnallisuuksien standardointiin, mikä mahdollistaisi niiden nopean ja luotettavan käyttöönoton - Plug & Produce!

OPC johdetaan nykyään sanoista Open Platform Communications.

OPC UA on myös kansainvälinen IEC 62541 -standardi.


Toimikunta

  • Jouni Aro, puheenjohtaja, Prosys OPC, 050 505 0313
  • Ilkka Seilonen, sihteeri, Aalto yliopisto
  • Lauri Haapanen, Neste
  • David Hästbacka, Tampereen yliopisto 
  • Mika Karaila, Valmet
  • Tommi Karhela, Semantum
  • Mikko Heikkilä, Beckhoff
  • Tomi Lahti, Nokia
  • Jukka Pirinen, Brightly Works
  • Veli-Pekka Salo, Wapice