ASAF Kahvit: Valmisteilla oleva artikkelisarja turvallisen koneen suunnittelusta

26.11.2021 13:30 - 26.11.2021 14:15

Aiheesta alustaa Matti Sundquist, Sundcon Oy. Vapaamuotoinen Teams-tilaisuus alustuksen pohjalta

Matti Sundquist, Sundcon Oy alustaa aiheesta: 

Valmisteilla oleva artikkelisarja turvallisen koneen suunnittelusta

Elektroniikan nopean kehityksen ja laajamittaisen käyttöönoton mukana koneiden valmistajalle on tullut uusia osaamisvaatimuksia, kuten jatkuvatoimisten konejärjestelmien valmistukseen ja niiden elektronisten ohjausjärjestelmien käyttöönottoon. Tähän koneenvalmistaja tarvitsee uusia palveluntuottajia ja suunnittelun hallintajärjestelmää.
”Turvallinen kone” tarkoittaa tässä yhteydessä uutta konetta, joka täyttää sitä koskevat EU:n konedirektiivin ja muut konetta koskevat vaatimukset, ja joka on sen jälkeen valmis luovutettavaksi EU:n talousalueelle. Artikkeleissa kuvataan, miten konedirektiivin vaatimuksia sovelletaan koneiden valmistajiin, koneiden suunnitteluun ja erityisesti turvallisuuden varmistamiseen.
Konedirektiivin säännökset ja varsinkin niiden tulkinnat ovat vieläkin useille koneenvalmistajille epäselviä. Konedirektiivin soveltamisessa auttaa konedirektiivin uusittu soveltamisohje (2019), sekä koneturvallisuusstandardit, joita noudattamalla saadaan olettamus siitä, että myös konedirektiivin vastaavat lakisääteiset vaatimukset tulevat täytetyksi.
Artikkeleissa keskitytään lähinnä tavaran tuotannossa käytettävien tuotantokoneiden turvallisuuden suunnitteluun. Tälläkin rajauksella erilaisten koneiden kirjo on hyvin laaja ja tähän liittyvää turvallisuutta koskevaa aineistoa on saatavilla runsaasti eri tahoilta.

Ilmoittaudu mukaan tästä

 

ASAF Kahvit on vapaamuotoinen Teams-tilaisuus, johon on vapaa pääsy. Aiheet riippuvat osanottajista, kesto vapaa. 
Kokoontumisia parittoimien kuukausien viimeisenä perjantaina klo 13.30-14.00 (14.15) 
ASAF Kahvit jokaisen parittoman kuukauden viimeinen perjantai klo 13.30 - 14.00, vapaamuotoinen Teams-tilaisuus alustuksen pohjalta