ASAF Teemailtapäivä: ASAF ajan hengessä & jaoksen vuosikokous (Teams-verkkokokouksena)

26.4.2021 12:30 - 26.4.2021 17:00

OHJELMA

Kaivosautomaatio: Käyttöönotot ja testaukset korona-aikana
Olli Snellman, Sandvik

Suojauksiin perustuva visuaalinen riskien- ja turvallisuudenhallinta
Marko Varpunen, Trustiikki Oy

1508/ 61511 standardien tilanne
Kari Hakkarainen, Kiwa Inspecta Tarkastus

Product safety & security in space applications
Matti Anttila ja Tarmo Kellomäki, Huld Oy


Jaoksen vuosikokous

Suomen Automaatioseura ry
Turvallisuusjaosto ASAF

Kutsu: Vuosikokous ma 26.4.2021 n. klo 14.30-17.00

Paikka: MS Teams

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Edellisen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 7. Jaoston toimintakertomus kaudelta 2020-2021
 8. Jaoston toimintasuunnitelma 2021-2022
 9. Jaoston puheenjohtajan ja sihteerin valinta kaudelle 2021-2022
 10.  Jaoston johtokunnan muiden jäsenten valinta kaudelle 2021-2022
 11. Muut asiat
 12. Ilmoitusasiat
 13. Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen täällä