Voimalaitosjaos

Toiminta & tavoitteet | Hallitus & yhteyshenkilöt | Dokumentit & tiedostot | Tapahtumat

— Huom! Jaoksen nimi vaihtunut, uusi nimi: Energiajaos. Verkkosivut päivittyävät pian. —

Voimalaitosjaosto pyrkii monipuolisesti edistämään aatetta, alaa ja sillä toimivien intressejä. Näkyvintä toimintaa ovat teemapäivät, koulutustilaisuuden ja ekskursiot.

Voimalaitosautomaatio

Ympäristövaikutukset, energiakaupan vapautuminen ja päästökauppa asettavat suuria haasteita tämän päivän energiateollisuudelle, ja automaatiolla on tärkeä rooli siinä, kuinka näihin haasteisiin kyetään vastaamaan. Voimalaitosympäristö itsessään asettaa korkeat käytettävyys- ja turvallisuusvaatimukset käytettävän automaation tasolle.

Jaoksen teemat

Vuonna 1987 perustettu voimalaitosjaos on Suomen Automaatioseuran pisimpään toiminnassa ollut jaos. Tavoitteena on alalla toimivien keskinäisen tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen, ylläpitää ja parantaa alan arvostusta, kansainvälisten yhteyksien luominen sekä voimalaitosautomaation tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen. Voimalaitosjaos seuraa aktiivisesti sovellusalueensa tutkimusta ja kehitystä sekä prosessitekniikan että automaation näkökulmasta.

Koulutustilaisuudet ja seminaarit

Jaosto järjestää koulutusta ja teemapäiviä ajankohtaisista aiheista sekä tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin kohteisiin. Teemapäivien aiheita ovat olleet mm. päästömittaukset, voimalaitosten prosessitietokonejärjestelmät, voimalaitosten turvallisuus, uudet polttomenetelmät, kehittyneet säätömenetelmät ja simulointi voimalaitoksissa, turbiinisäätö, kenttäinstrumentointi, kenttäväylät ja ydinvoimalaitosten automaatio, turvallisuus ja simulointi. Jaos on pyrkinyt lisäämään energia-alan kiinnostavuutta automaatiotekniikan opiskelijoiden keskuudessa järjestämällä tilaisuuksia teknillisillä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla. Tilaisuuksissa on esitelty Automaatioseuran toimintaa, kerrottu automaatioinsinöörin erilaisista toimenkuvista sekä esitelty voimalaitosten automaatiosovelluksia. Tapahtumista tiedotetaan sekä jäsenkirjeillä että Automaatioseuran www-sivuilla.


Hallitus

Veikko Ruohonen        ABB, puheenjohtaja     2018-2021
Yrjö Majanne               TTY, sihteeri                 2017-2020
Pekka Salimäki            Helen                           2016-2019
Teijo Salonpää             Valmet                         2017-2020
Jussi Uddfolk               Siemens                      2017-2020
Mika Ilmonen               Andritz                         2016-2019
Timo Kolehmainen      Honeywell                    2017-2020

Varajäsenet:
Mikko Kaartinen                                             2018 - 2021
Jyrki Koskela                                                 2018 - 2021