SAS Vuosikokous 2018

16.4.2018 - 16.4.2018

Suomen Automaatioseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 16.4.2018 Fidelix Oy:n tiloissa Vantaalla. 


Ohjelma

klo 15:30      Kahvitarjoilu, Fidelix Oy, Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa 

klo 16:00    Suomen Automaatioseura ry:n vuosikokous

Kokouksen alussa varatoimitusjohtaja Jussi Rantanen kertoo lyhyesti Fidelixin ajankohtaisista kuulumisista.. 

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen: https://www.lyyti.in/SAS_vuosikokous_2018


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Esityslistan hyväksyminen
 7. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 8. Hallituksen toimintakertomuksen hyväksyminen
 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
  hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 10. Valitaan kaksi jäsentä toimikuntaan, jonka tehtävänä on valmistella syyskokouksen vaaleja
 11. Vahvistetaan yhdistyksen uudet jäsenet
 12. Muut asiat
  Seuran sääntöjen päivittäminen. Hallituksen ehdotus Suomen Automaatioseura ry:n päivitetyiksi säännöiksi on nähtävissä seuran verkkosivuilla osoitteessa: https://www.automaatioseura.fi/sas/saannot/ehdotus-suomen-automaatioseura-ry-n-uusiksi-saannoiksi/
 13. Kokouksen päättäminen